6.3. Mode

El submenú Mode conté ordres que permeten canviar el mode de color de la imatge. Hi ha tres modes.

6.3.1. Activació del submenú

You can access this submenu from the main menu through ImageMode.

6.3.2. Els continguts del submenú «Mode»