6.6. Mode indexat

L'ordre Indexat converteix la imatge a mode indexat. Mireu colors indexats en el Glossari per a obtenir més informació sobre el mode color indexat.

6.6.1. Activació de l'ordre

  • Podeu accedir a aquesta ordre des del menú principal ImatgeModeIndexat....

6.6.2. El diàleg «Converteix la imatge a colors indexats»

L'ordre Indexat obre el diàleg Converteix la imatge a colors indexats.

Figura 16.55. El diàleg «Converteix la imatge a colors indexats»

El diàleg «Converteix la imatge a colors indexats»

Opcions del mapa de colors
  • Genera la paleta òptima: aquesta opció genera la millor paleta possible amb un nombre màxim per defecte de 256 colors (format GIF clàssic). Podeu reduir aquest Nombre màxim de colors, tot i que podria tenir efectes indesitjats (bandes de colors) en transicions suaus. Malgrat tot, els podeu reduir amb una trama.

  • Utilitza la paleta optimitzada per al web: utilitzeu una paleta que s'ha optimitzat per al web.

  • Utilitza la paleta blanc i negre (1-bit): aquesta opció genera una imatge que només utilitza el blanc i el negre.

  • Utilitza la paleta personalitzada: aquest botó us permet seleccionar una paleta personalitzada d'una llista. El nombre de colors s'indica a cada paleta. La paleta «Web», amb 216 colors, és una paleta «segura per al web». Es va crear originalment per Netscape per a aportar colors que es veiessin igual tant en Mac com en PC, i que Internet Explorer 3 els admetés. Des de la versió 4, aquest navegador utilitza una paleta de 212 colors. El problema de la similitud de colors entre totes les plataformes encara no s'ha solucionat i probablement això no passarà mai. A l'hora de dissenyar una pàgina web, s'haurien de tenir en compte dos principis: s'ha de posar text clar en un fons fosc o a l'inrevés, i no s'ha de pressuposar que el color transmeti la informació.

    No podreu utilitzar alguns colors de la paleta si la vostra imatge no en té gaires. S'eliminaran de la paleta si l'opció Suprimeix els colors no utilitzats de la paleta està marcada.

Opcions de trama

Com que una imatge indexada conté un màxim de 256 colors, alguns colors de la imatge original podrien no estar disponibles a la paleta. Això pot produir algunes taques o sòlids en àrees que haurien de tenir canvis de color subtils. Les opcions de trama permeten corregir els efectes no desitjats creats per les Opcions de la paleta.

Un filtre de trama prova de fer una aproximació a un color que no és a la paleta mitjançant clústers de píxels de colors semblants sí que hi són. Mirats des d'una certa distància, aquests píxels fan l'efecte de ser un nou color. Vegeu el glossari per a més informació sobre el tramat.

Hi ha tres filtres més disponibles (a banda de «Cap»). No es pot predir quin serà el resultat d'un filtre concret a la vostra imatge, així que convé provar-los tots per a veure quin funciona millor. El filtre «Trama de color posicionat» està ben adaptat a les animacions.

Figura 16.56. Exemple: a tot color i sense trama

Exemple: a tot color i sense trama

Aquesta és una imatge d'exemple amb una transició suau en mode RGB.


Figura 16.57. Exemple: quatre colors i sense trama

Exemple: quatre colors i sense trama

La mateixa imatge sense trama després d'haver estat transformada en quatre colors indexats.


Figura 16.58. Exemple: Floyd-Steinberg (normal)

Exemple: Floyd-Steinberg (normal)

La mateixa imatge amb quatre colors indexats i trama «Floyd-Steinberg (normal)».


Figura 16.59. Exemple: Floyd-Steinberg (color sang reduït)

Exemple: Floyd-Steinberg (color sang reduït)

La mateixa imatge amb quatre colors indexats i trama «Floyd-Steinberg (reduït)».


En una imatge GIF, la transparència està codificada en 1 bit: transparent o no transparent. Per a fer l'efecte de transparència parcial, podeu utilitzar l'opció Activa el trama de transparència. Tanmateix, el connector Semi pla pot donar-vos resultats més bons.

Habilita el trama de les capes de text: les capes de text del tramatge les faran ineditables.

[Nota] Nota

Podeu editar la paleta de colors d'una imatge indexada utilitzant el diàleg Mapa de colors.