6.15. Capgira horitzontalment; Capgira verticalment

Podeu capgirar la imatge amb l'ordre Capgira horitzontalment o Capgira verticalment. Aquestes ordres s'apliquen a tota la imatge. Per a capgirar una selecció, feu servir l'eina Capgira. Per a capgirar una capa, feu servir les funcions del menú CapaTransforma o l'eina Capgira.

6.15.1. Activació de les ordres

  • You can access the horizontal flip command from the main menu through ImageTransformFlip Horizontally.

  • You can access the vertical flip command from the main menu through ImageTransformFlip Vertically.