7.55. Escapça les capes al contingut

L'ordre Escapça les capes al contingut escapça automàticament la capa seleccionada, a diferència de l'Eina escapça o de l'ordre Ajusta la mida a les capes de la selecció que permeten definir manualment l'àrea que voleu escapçar.

Aquesta ordre suprimeix l'àrea més gran possible al voltant de la vora exterior que té el mateix color. Ho fa escanejant la capa a través d'una línia horitzontal i d'una vertical, i escapçant la capa quan troba un color diferent, encara que sigui transparent.

Podeu utilitzar l'ordre per a escapçar la capa a les dimensions d'un objecte que es troba perdut en un fons sòlid que és massa gran.

Figura 16.125. Exemple d'«Escapça les capes al contingut»

Exemple d'«Escapça les capes al contingut»

Abans d'aplicar «Escapça al contingut»

Exemple d'«Escapça les capes al contingut»

Després d'aplicar «Escapça al contingut»: la capa activa, ha estat retallada a la mida del cercle que conté. La seva grandària es redueix, i la part desocupada en el llenç és transparent, revelant els colors groc i verd de la capa subjacent.


7.55.1. Activació de l'ordre

  • Accediu a aquesta ordre des del menú principal CapesEscapça les capes al contingut.