7.57. Περικοπή στρώσεων στο περιεχόμενο

Η εντολή Περικοπή στρώσεων στο περιεχόμενο περικόπτει αυτόματα τις επιλεγμένες στρώσεις, αντίθετα με το Εργαλείο αποκοπής, ή την εντολή Αυξομείωση στρώσεων στην επιλογή που σας επιτρέπει χειροκίνητο καθορισμό της περιοχής περικοπής.

Αυτή η εντολή αφαιρεί τη μέγιστη δυνατή περιοχή γύρω από την εξωτερική άκρη που όλες έχουν το ίδιο χρώμα. Το κάνει σαρώνοντας τη στρώση κατά μήκος μιας οριζόντιας γραμμής και μιας κάθετης γραμμής και περικόπτοντας τη στρώση μόλις βρει ένα διαφορετικό χρώμα, ανεξάρτητα από τη διαφάνεια του.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή την εντολή για περικοπή της στρώσης στις διαστάσεις ενός υποκειμένου που είναι χαμένο σε ένα συμπαγές παρασκήνιο που είναι υπερβολικά μεγάλο.

Σχήμα 16.125. Παράδειγμα του «Περικοπή στρώσεων στο περιεχόμενο»

Παράδειγμα του «Περικοπή στρώσεων στο περιεχόμενο»

Πριν την εφαρμογή της «Περικοπής στρώσεων στο περιεχόμενο»

Παράδειγμα του «Περικοπή στρώσεων στο περιεχόμενο»

Μετά την εφαρμογή της «Περικοπής στρώσεων στο περιεχόμενο»: η ενεργή στρώση, έχει περικοπεί στο μέγεθος του κύκλου που περιέχει. Το μέγεθος της μειώνεται και το μη καταλαμβανόμενο τμήμα στον καμβά είναι διαφανές, αποκαλύπτοντας τα κίτρινα και πράσινα χρώματα της υποκείμενης στρώσης.


7.57.1. Ενεργοποίηση της εντολής

You can access this command

  • From the main menu through LayerCrop Layers to Content.