7.28. Disable Layer Masks

As soon as you create a layer mask, it acts on the image. The Disable Layer Masks command allows you to suspend this action. When you click on the menu entry, a check is displayed next to it and the border of the layer mask's thumbnail in the Layers Dialog turns red.

7.28.1. Activació de l'ordre

  • You can access this command from the main menu through LayerMaskDisable Layer Masks,

  • o pressionant la tecla Ctrl (Ctrl+Alt en alguns sistemes) i fent clic a la miniatura de la màscara de capa al quadre de diàleg de Capes.

  • Podeu desfer aquesta acció desmarcant la marca de selecció en el menú CapesMàscara o fent clic a Ctrl (o Ctrl+Alt) i de nou a la miniatura de la màscara de capa.