7.55. Ajusta la mida de la capa

The Scale Layer… command opens the «Scale Layer» dialog that allows you to resize the layer and its contents. The image loses some of its quality by being scaled. The command displays a dialog where you can set parameters concerning the size of the layer and the image quality.

Aquesta ordre només funciona en una sola capa.

[Suggeriment] Suggeriment

Another way to scale a layer is using the Scale tool with the Transform set to Layer.

7.55.1. Activació de l'ordre

Podeu accedir a aquesta ordre

  • From the main menu through LayerScale Layer….

  • From the Layers Dialog, you can access it through the Scale Layer… command of its context menu.

7.55.2. Descripció del quadre de diàleg «Ajusta la mida de la capa»

Figura 16.123. El quadre de diàleg «Ajusta la mida de la capa»

El quadre de diàleg «Ajusta la mida de la capa»

Mida de la capa

Quan amplieu una capa, el GIMP ha de calcular nous píxels a partir dels existents. Aquest procediment s'anomena «interpolació». Cal dir que no és important l'algoritme d'interpolació que s'utilitza, ja que la interpolació no afegeix cap informació nova a la imatge. Si algunes parts de la capa no tenen detalls, amb l'escalat no n'obtindreu cap de nou. És molt més probable que, després de l'escalat, d'alguna manera la capa aparegui borrosa. De manera semblant, quan reduïu una capa la imatge perd part de la seva qualitat en el moment que s'eliminen els píxels.

Amplada; Alçada

L'ordre desplega un quadre de diàleg que mostra les dimensions de la capa original en píxels. Configureu l'Amplada i l'Alçada noves per a la capa en els dos quadres de text. Si la icona de la cadena adjacent està trencada, l'amplada i l'alçada s'ajustaran automàticament amb el fi de mantenir constant la seva proporció. Si trenqueu la cadena fent-hi clic, les podeu ajustar per separat, però provocarà la deformació de la capa.

Tanmateix, no heu d'establir les dimensions en píxels. Podeu escollir entre diferents unitats a través del menú desplegable. Si escolliu la unitat de percentatge, podeu tornar la capa a la seva mida original. També podeu utilitzar unitats físiques, com centímetres o mil·límetres Tot i això, si ho feu, és recomanable que pareu atenció a la resolució X/Y de la imatge.

Si amplieu una capa, la interpolació calcula els píxels que falten, però no s'afegeixen detalls nous. Com més s'ampliï la capa i més cops es faci, més borrosa es torna. El resultat exacte de l'ampliació depèn del mètode d'interpolació que escolliu. Després del canvi de mida, podeu millorar el resultat utilitzant el filtre Perfila (Màscara de desenfocament), però es recomana utilitzar una alta resolució quan s'escanegi, es facin fotografies o es creïn imatges digitals a través d'altres medis. Les imatges engrandides tenen la característica inherent de no ampliar-se correctament.

Qualitat

Per a canviar la mida de les capes, el GIMP tant pot afegir com eliminar píxels. El mètode que s'utilitza té una repercussió considerable en la qualitat del resultat. Podeu escollir el mètode d'interpolar els colors dels píxels des del menú desplegable Interpolació.

Interpolació

This lets you choose the interpolation method used for scaling. See for details about each method the Interpolation documentation of the Transform tools.