6.15. Sistema d'ajuda

Figura 15.98. Preferències del sistema d'ajuda

Preferències del sistema d'ajuda

Aquesta pàgina permet personalitzar el comportament del sistema d'ajuda del GIMP.


6.15.1. Opcions

General

Mostra els botons d'ajuda

Aquesta opció controla si els botons d'ajuda es mostren en tots els diàlegs. Aquests botons es poden usar per a invocar el sistema d'ajuda.

Fins i tot si el botó d'ajuda no és visible, encara podeu accedir a l'ajuda des de qualsevol lloc del GIMP prement F1.

Manual d'usuari

Aquesta llista desplegable permet seleccionar entre Utilitza una còpia instal·lada localment i Utilitza la versió en línia.

Si un o més manuals s'instal·len localment en el sistema, es mostrarà una segona llista desplegable on podreu seleccionar quin manual voleu utilitzar.

[Nota] Nota

El manual d'usuari del GIMP s'ha d'instal·lar per separat. Podeu descarregar els manuals i veure l'ajuda en línia a docs.gimp.org.

Si la vostra connexió a Internet ho permet, es recomana utilitzar l'ajuda en línia, ja que normalment està més actualitzada. L'ajuda en línia s'actualitza una vegada al dia, mentre que el manual fora de línia només s'actualitza de tant en tant.

Cerca d'accions

Mida màxima de l'historial

El valor per defecte és 100 (0-1000) elements en l'historial.

Neteja l'historial d'accions

Això eliminarà totes les cerques d'ajuda anteriors de la llista de l'historial.