2.8. La imatge està en mode color indexat.

Com explicar-ho: GIMP pot manejar tres modes de color diferents: RGB(A), Escala de grisos i Indexat. El mode de color indexat utilitza un mapa de colors, on s'indexen tots els colors utilitzats a la imatge. El selector de color del GIMP, però, us permet triar colors RGB. Això vol dir que, si intenteu pintar amb un color diferent del que està indexat al mapa de colors, podeu acabar amb el color equivocat.

Com solucionar: Si és possible, utilitzeu el mode de color RGB per a pintar a les imatges. Podeu verificar i seleccionar un altre mode de color des de l'element de menú Mode al menú Imatge. Si necessiteu utilitzar el mode indexat, podeu triar el color que voleu utilitzar des del diàleg mapa de color.