5.4. Pipeta

Figura 14.171. La Pipeta de la caixa d'eines

La Pipeta de la caixa d'eines

L'eina pipeta s'utilitza per seleccionar un color de qualsevol imatge a la pantalla. En fer clic a un punt de la imatge, se substituirà el color actiu pel qual heu fet clic. Per defecte, l'eina funciona a la capa activa, però l'opció Mostra fusionada permet agafar el color que es veu a la imatge, per la combinació de totes les capes. Només s'utilitzen els colors de les capes visibles. Una Finestra d'informació s'obre en fer clic a la imatge.

5.4.1. Activació de l'eina

There are different possibilities to activate the tool:

  • From the image-menu: ToolsColor Picker..

  • By clicking the tool icon in the Toolbox.

  • By pressing the O keyboard shortcut.

  • By pressing the Ctrl key while using a paint tool. The Color-picker dialog is not opened during this operation and the tool remains unchanged after releasing the key. Nevertheless, you can get information by using the Pointer window.

5.4.2. Tecles modificadores

Ctrl

El Ctrl no hi fa res. Però, quan utilitzeu una eina de pintura, si premeu Ctrl, podeu triar colors sense haver de canviar a l'eina Pipeta de colors.

Maj

Si no està marcada l'opció Ús de la finestra d'informació, prement la tecla Maj s'obrirà la finestra d'informació de la Pipeta en fer clic sobre un píxel.

[Nota] Nota

La Informació del punter dona la mateixa informació de forma permanent. Compte, per defecte és la Mostra fusionada.

5.4.3. Opcions

Figura 14.172. Opcions de la Pipeta

Opcions de la Pipeta

Les opcions de l'eina es mostren en una finestra enganxada sota la caixa d'eines quan s'activa una eina. També s'hi pot accedir des de la barra del menú imatge a FinestresFinestres acoblables Opcions d'eines que obre la finestra d'opcions de l'eina seleccionada.

Mostra fusionada

La casella de selecció mostra fusionada, quan està habilitada tindrà la informació del color com a composició de totes les capes visibles. Hi ha informació sobre la mostra fusionada disponible al glossari, Mostra fusionada.

Mitjana de la mostra

El regulador del Radi ajusta la grandària de l'àrea quadrada utilitzada per determinar el color mitjà de la mostra. Si es va fent clic a la capa, el punter del ratolí mostrarà la mida del quadrat o del radi.

Escolliu l'objectiu (Ctrl)
Només agafa

El color del píxel seleccionat es mostra en una finestra d'informació, no s'utilitza en un altre lloc.

Estableix el color del primer pla

El color del primer pla, tal com es mostra en l'àrea de color de la caixa d'eines, tindrà el color del píxel on es faci clic.

Estableix el color del fons

El color del fons, tal com es mostra en l'àrea de color de la caixa d'eines, tindrà el color del píxel on es faci clic.

Afegeix a la paleta

Quan es marca aquesta casella, el color triat és enviat a la paleta de colors activa. Veure Editor de paletes.

Utilitzeu la finestra d'informació

Quan s'activa aquesta opció, la finestra d'informació s'obre automàticament. La tecla Maj permet alternar aquesta possibilitat de forma temporal.

Figura 14.173. Finestra d'informació de la Pipeta

Finestra d'informació de la Pipeta