3.12. Clona

L'eina Clona fa servir el pinzell per a copiar des d'una imatge o patró. Té molts usos: un dels més importants és la reparació d'àrees problemàtiques de les fotos digitals, es fa «pintant-hi a sobre» amb dades de píxels d'altres àrees. Cal una mica de temps per a aprendre aquesta tècnica, però per un usuari expert és una eina molt poderosa. Un altre ús important és per a dibuixar línies o corbes d'un patró: aneu a Patrons per a veure exemples.

Si voleu clonar des d'una imatge, en comptes d'un patró, heu de dir al GIMP quina imatge voleu copiar. Ho feu prement la tecla Ctrl i fent clic a la imatge font desitjada. Fins que no hàgiu establert l'origen d'aquesta manera, no podreu pintar amb l'eina Clona: el cursor de l'eina ho indica mostrant .

Si cloneu des d'un patró i el patró és el mosaic, quan el punt que es copia sobrepassa una de les vores, llavors salta a la vora oposada i continua. El patró es repeteix de manera indefinida. Si voleu clonar a partir d'una imatge en lloc d'utilitzar la d'un patró, cal dir-li al GIMP quina imatge i feu Ctrl-clic a la font de la imatge seleccionada. Quan es clona des d'una imatge i se sobrepassen les vores de la imatge d'origen, l'eina clona deixa de funcionar.

Podeu clonar des de qualsevol dibuixable (és a dir, qualsevol capa, màscara de capa o canal) a qualsevol altre dibuixable. Fins i tot podeu clonar a o des de la màscara de selecció, canviant al mode de màscara ràpida. Si això vol dir copiar colors que l'objectiu no admet (per exemple, clonar d'una capa RGB a una capa indexada o una màscara de capa), els colors es convertiran en les aproximacions més properes possibles.

3.12.1. Activació de l'eina

Hi ha diferents possibilitats per a activar l'eina:

  • Des del menú imatge: EinesEines de pinturaClona.

  • Fent clic a la icona eina en la caixa d'eines.

  • Prement la Tecla drecera C.

3.12.2. Tecles modificadores (per defecte)

Mireu les Tecles de control d'eines, descripció de les tecles modificadores que tenen el mateix efecte sobre totes les eines de pintura.

Ctrl

La tecla Ctrl s'utilitza per a seleccionar la font, si esteu clonant des d'una imatge: no té cap efecte si esteu clonant des d'un patró. Podeu clonar des de qualsevol capa de qualsevol imatge, fent clic a la pantalla de la imatge, amb la tecla Ctrl premuda, mentre la capa està activa (com es mostra al diàleg de capes). Si l'alineació s'estableix a Cap, Alineat o Fixat a les opcions de l'eina, llavors el punt on feu clic es convertirà en l'origen per a la clonació: les dades de la imatge en aquest punt s'utilitzaran quan comenceu a pintar amb l'eina Clona. En el mode de selecció d'origen, el cursor canvia a un símbol de creu de retícula .

3.12.3. Opcions

Figura 14.71. Opcions d'eina per a l'eina Clona

Opcions d'eina per a l'eina Clona

Normalment quan s'activa una eina, les opcions de les eines es mostren en una finestra enganxada sota la Caixa d'eines. Si no és així, s'hi pot accedir a través del menú principal FinestresFinestres acobladesOpcions de les eines que obre la finestra d'opcions de l'eina seleccionada.

Mode; Opacitat; Pinzell; Mida; Relació d'aspecte; Angle; Espaiat; Duresa; Dinàmica; Opcions de dinàmica; Força; Dispersador; Pinzellada suau; Bloqueig del pinzell per a visualitzar

Per a una descripció d'opcions que s'apliquen a moltes o a totes les eines de pintura, mireu Opcions de les eines de pintura comunes.

Vora dura: aquesta opció dona un contorn dur a l'àrea clonada.

Font

L'elecció que feu determina si les dades es copiaran des del patró mostrat més amunt o d'una de les imatges que tingueu obertes.

Imatge

Si trieu la Font de la imatge, cal dir-li al GIMP quina capa utilitzareu com a font abans de pintar amb l'eina, cal prémer Ctrl-clic a sobre.

Si marqueu Mostra fusionada, el que es «veu» (color fet amb totes les capes d'una imatge multicapes) és el que es clona. Si no està marcada només es clona la capa seleccionada. Per a més informació sobre l'edició d'imatges no destructives amb l'exemple Mostra fusionada, aneu a Mostra fusionada.

Patró

En fer clic al símbol del patró apareix el diàleg de patrons, que es pot utilitzar per a seleccionar el patró per a pintar. Aquesta opció només és rellevant si es clona originalment des d'un patró.

Mostra fusionada

Si no està marcada aquesta opció (per defecte), l'eina Clona mostrejarà des de la capa activa.

Si aquesta opció està marcada, l'eina Clona mostrejarà des de totes les capes. Això permet treballar de manera no destructiva sense modificar píxels originals: creeu una nova capa (transparent) a sobre de la capa de la imatge; si aquesta nova capa està activa, tots els píxels clonats apareixeran en aquesta capa.

Els píxels clonats es troben a la nova capa.

Alineació

El mode alineació defineix la relació entre la posició del pinzell i la posició de l'origen.

En els següents exemples, a partir d'una imatge d'origen agafarem una mostra i la clonarem en una imatge de destinació (que podria ser una capa de la imatge d'origen)

Figura 14.72. Imatges originals per una alineació clònica

Imatges originals per una alineació clònica

Utilitzarem el pinzell més gran amb l'eina Llapis. La font es mostra com una creu anellada.

Imatges originals per una alineació clònica

Una imatge amb un fons sòlid. Anem a dibuixar tres traçats de la clonació.


Cap

En aquest mode cada pinzellada es tracta per separat. Per cada traç, en el primer punt on es fa clic es copia de la font d'origen, no hi ha relació entre una pinzellada i una altra. En el mode no alineat, diferents pinzellades solen entrar en conflicte si es creuen entre si.

Exemple: per cada nova pinzellada, la font es remunta a la primera posició. Sempre es clona la mateixa mostra.

Figura 14.73. «Cap» alineació clònica

«Cap» alineació clònica

Alineat

En aquest mode, el primer clic es fa quan es pinta i s'estableix el desplaçament entre la font d'origen i el resultat de la clonació, totes les pinzellades posteriors utilitzaran el mateix desplaçament. Les pinzellades es fusionaran entre elles i se'n poden fer tantes com es vulgui.

Si voleu canviar el desplaçament, seleccioneu una nova font d'origen fent clic i amb la tecla Ctrl pressionada.

En aquest exemple, a cada nova pinzellada l'origen manté el mateix desplaçament de l'anterior. Per tant, no hi ha cap desplaçament de clonació de la primera pinzellada. En els següents traços, l'origen acaba fora del llenç de la imatge d'origen, per tant té un aspecte truncat.

Figura 14.74. «Alineació» alineació clònica

«Alineació» alineació clònica

Registrat

El mode «Registrat» és diferent dels altres modes d'alineació. Quan es copia d'una imatge, un Ctrl-clic registrarà una capa d'origen. Després de pintar en una capa de destinació clonarà cada píxel (píxel amb el mateix desplaçament) de la capa d'origen. És útil quan es vol clonar parts d'una imatge d'una capa a una altra capa dins la mateixa imatge. (recordeu que també pot clonar d'una imatge a una altra)

A cada pinzellada, la font adopta la posició del punter del ratolí a la capa de destinació. En el següent exemple, la capa de destinació és més petita que la capa d'origen, de manera que no té un aspecte truncat.

Figura 14.75. «Registrat» alineació clònica

«Registrat» alineació clònica

Fix

Amb aquest mode es pintarà amb la font d'origen, a diferència dels modes Cap o Alineat fins i tot quan es dibuixa una línia. La font no es mou.

Veieu que la font es manté fixa. La mateixa petita mostra es reprodueix idènticament de manera ajustada:

Figura 14.76. «Fix» alineació clònica

«Fix» alineació clònica

3.12.4. Més informació

Transparent

Els efectes de l'eina Clona es compliquen amb la transparència. No es pot clonar la transparència: si intenteu clonar des d'una font transparent, no succeirà res a la destinació. Si cloneu des d'una font parcialment transparent, l'efecte serà proporcional a l'opacitat de la font. Així, assumint un 100% d'opacitat i un pinzell dur (amb vores afilades):

  • La clonació negra translúcida sobre blanc produeix gris.

  • La clonació negra translúcida sobre negre produeix negre.

  • La clonació blanca translúcida sobre blanc produeix blanc.

  • La clonació blanca translúcida sobre negre produeix gris.

La clonació no pot augmentar la transparència, però es pot reduir si «manté la transparència» que es produeix a la capa. La clonació d'una zona opaca cap a una zona translúcida produeix un resultat opac. La clonació d'una zona translúcida cap a una zona translúcida provoca un augment de l'opacitat.

Pinzells «Filtre»

Hi ha altres maneres d'utilitzar l'eina Clona per a obtenir efectes de gran abast. Es poden crear «Pinzells filtre», recrea l'efecte d'aplicar un filtre amb el pinzell. Cal duplicar la capa que voleu treballar i aplicar el filtre a la còpia. Després activeu l'eina Clona, definiu l'origen a «Origen de la imatge» i l'alineació a «Registrat». Ctrl-clic sobre la capa filtrada per a establir-la com a origen i pinteu sobre la capa original: a continuació, pinteu les dades de la imatge filtrada sobre la capa original.

Historial del pinzell

Podeu utilitzar una aproximació similar per a imitar l'«Historial del pinzell» del Photoshop, que permet desfer o refer canvis selectivament amb un pinzell. Primer cal duplicar la imatge, llavors des de l'original es va a l'historial i es torna enrere en el punt desitjat (s'ha de fer a l'original i no a la còpia, perquè la duplicació d'una imatge no duplica l'historial Desfer). Activeu l'eina Clona, paràmetres d'origen per l'«Origen de la imatge» i l'alineació a «Registrat». Ctrl-clic a una capa d'una imatge i pinteu sobre la capa corresponent des de l'altra imatge. Depenent de com es faci, això dona un «desfer pinzell» o un «refer pinzell».