3.13. Cicatritza

Aquesta eina es va descriure com a «Pinzell corrector semblant a l'eina Clona». L'eina cicatritza és de la família de l'eina Clona però més intel·ligent i serveix per a eliminar petits errors a les imatges. S'utilitza molt per a treure arrugues de les fotografies. Copia els píxels d'origen fins a la destinació i abans de clonar té en compte l'àrea que envolta la destinació. Todor Georgiev descriu en un article científic l'algorisme utilitzat [GEORGIEV01].

Per a utilitzar-la, escolliu primer un pinzell amb una mida adaptada al defecte per a corregir. A continuació, Ctrl-clic a l'àrea que voleu reproduir. Allibereu la tecla Ctrl i arrossegueu la mostra cap al defecte. Feu clic. Si el defecte és lleu, no serà gaire diferent del seu entorn, es corregirà aviat. D'altra banda, podeu corregir-lo amb clics repetits, però amb risc que quedi empastifat.

3.13.1. Activació de l'eina

Hi ha diferents possibilitats per a activar l'eina:

  • Des del menú imatge: EinesEines de pinturaCicatritza.

  • Fent clic a la icona eina en la caixa d'eines.

  • Prement la Tecla drecera H.

3.13.2. Tecles modificadores (per defecte)

Ctrl

La tecla Ctrl s'utilitza per a seleccionar l'origen. Podeu retocar qualsevol capa de qualsevol imatge fent clic a la visualització de la imatge, prement la tecla Ctrl mentre la capa està activa (com es mostra en el diàleg de la capa). Si l'alineació està definida en «No alineats» o «Alineats» en Opcions de l'eina, llavors en el punt on es fa clic esdevé l'origen del retoc: en aquest punt les dades de la imatge s'utilitzaran quan es comenci a pintar amb l'eina cicatritza. En el mode selecció de l'origen, el cursor es canvia pel símbol d'una creu.

Maj

Una vegada que la font s'estableix, si premeu aquesta tecla veureu una fina línia que connecta el punt anterior on heu fet clic amb la posició actual del punter. Si torneu a fer clic mentre premeu la tecla Maj, l'eina «retocarà» al llarg d'aquesta línia.

3.13.3. Opcions

Figura 14.78. Opcions de l'eina cicatritza

Opcions de l'eina cicatritza

Les opcions de l'eina es mostren en una finestra enganxada sota la caixa d'eines quan s'activa una eina. També s'hi pot accedir des de la barra del menú principal a FinestresFinestres acoblablesOpcions d'eines que obre la finestra d'opcions de l'eina seleccionada.

Mode; Opacitat; Pinzell; Mida; Relació d'aspecte; Angle; Espaiat; Duresa; Dinàmica; Opcions de dinàmica; Força; Dispersador; Pinzellada suau; Bloqueig del pinzell per a visualitzar

Per a una descripció d'opcions que s'apliquen a moltes o a totes les eines de pintura, mireu Opcions de les eines de pintura comunes.

Vora dura: aquesta opció dona un contorn dur a la zona clonada.

Mostra fusionada

Si activeu aquesta opció, el retoc no es calcula només a partir dels valors de la capa activa, sinó a partir de totes les capes visibles.

Consulteu Secció 3.12, «Clona» per a l'ús d'una mostra fusionada en l'edició de la imatge no destructiva.

Alineació

Aquesta opció es descriu a l'eina Clona.

3.13.4. Retocar (eina cicatritza) no és clonar

Tot i que l'eina cicatritza té trets comuns amb l'eina Clona, el resultat és força diferent.

Figura 14.79. Comparació entre «Clona» i «Retoca»

Comparació entre «Clona» i «Retoca»

Clonació a l'esquerra. Tots els colors són transferits.

Cicatrització a la dreta. Els colors es transmeten molt menys, especialment en els límits on es tenen en compte els píxels dels voltants.