3.3. Eines de pintura (llapis, pinzell, aerògraf)

Figura 14.50. Exemple de pintura

Exemple de pintura

Tres pinzellades fetes amb el mateix pinzell rodó difuminat (el contorn es mostra a la part superior esquerra), utilitzant el Llapis (esquerra), Pinzell (mig) i l'Aerògraf (dreta).


Les eines d'aquest grup són eines bàsiques de pintures del GIMP i tenen suficients característiques en comú per tractar-les en aquesta secció. Les característiques d'aquestes eines es descriuen a Característiques comunes i a la secció específica de cada eina.

El Llapis és l'eina més dura: fa pinzellades dures, no és suau. El Pinzell està entremig, probablement el més utilitzat del grup. L'Aerògraf és el més flexible i controlable. Aquesta flexibilitat també fa que sigui una mica més difícil d'utilitzar que el Pinzell.

Totes aquestes eines comparteixen els mateixos pinzells i les mateixes opcions per a triar els colors, ja sigui des de la paleta bàsica o des d'un degradat. Tenen una gran varietat de modes per a pintar.

3.3.1. Tecles modificadores

Ctrl

Si manteniu pressionada la tecla Ctrl canvia cada una d'aquestes eines per una Pipeta: fent clic a qualsevol píxel de qualsevol capa que estableix el color del primer pla (es mostra el Color de la Caixa d'eines) per al color del píxel.

Maj

Aquesta tecla posa aquestes eines en mode línia recta. Si manteniu premuda la Maj mentre feu clic al Botó esquerre generarà una línia recta. Clics consecutius continuaran dibuixant línies rectes que s'originen a partir del final de l'última línia.