Capítol 14. Eines

Sumari

1. Caixa d'eines
1.1. Introducció
1.2. Icones d'eines
1.3. Àrea d'indicació i color
1.4. Opcions de l'eina
2. Eines de selecció
2.1. Característiques comunes
2.2. Selecció rectangular
2.3. Selecció El·líptica
2.4. Selecció lliure (llaç)
2.5. Selecció del Primer Pla
2.6. Fuzzy Selection (Magic wand)
2.7. Selecciona per color
2.8. Tisores Intel·ligents
3. Eines de pintura
3.1. Característiques comunes
3.2. Dinàmiques
3.3. Eines de pintura (llapis, pinzell, aerògraf)
3.4. Pot de pintura
3.5. Degradat
3.6. Llapis
3.7. Pinzell
3.8. Goma d'esborrar
3.9. Aerògraf
3.10. Tinta
3.11. Pinzell MyPaint
3.12. Clona
3.13. Cicatritza
3.14. Clona en perspectiva
3.15. Difumina/Perfila
3.16. Empastifa
3.17. Aclareix/Crema
4. Eines de transformació
4.1. Funcions comunes
4.2. Align and Distribute
4.3. Mou
4.4. Escapça
4.5. Gira
4.6. Escalímetre
4.7. Inclina
4.8. Perspectiva
4.9. Transformació 3D
4.10. Biaix en conjunt
4.11. Esbiaixa amb tiradors
4.12. Capgira
4.13. Eina gàbia
4.14. Guerxa
5. Other Tools
5.1. Resum
5.2. Camins
5.3. Text
5.4. Pipeta
5.5. Compàs
5.6. Lupa

1. Caixa d'eines

1.1. Introducció

El GIMP proporciona una exhaustiva caixa d'eines per realitzar ràpidament tasques bàsiques, com fer seleccions o dibuixar camins. Les nombroses eines de la caixa d'eines del GIMP se'n parla detalladament aquí.

(En cas que sigueu curiosos, el GIMP lingo "eina" és una forma de treballar una imatge, movent el punter per l'interior de la pantalla o per mostrar interactivament els resultats dels canvis que s'han fet. Però si es vol una eina com la serra i una imatge d'un tros de fusta, probablement no farà gaire mal.)

[Nota] Nota

Veure les Finestres principals: la caixa d'eines per obtenir una visió general de la caixa d'eines i els seus components.

GIMP has a diverse assortment of tools that let you perform a large variety of tasks. The tools can be thought of as falling into the following categories:

  • Eines de selecció, especifiquen o modifiquen la part de la imatge que es veurà afectada per les accions posteriors;

  • Eines de pintura, alteren els colors d'alguna part de la imatge;

  • Eines de transformació, alteren la geometria de la imatge;

  • Eines de color, que alteren els colors de la imatge en el seu conjunt;

  • Other tools, which don't fall into the other categories.

1.2. Icones d'eines

Amb el GIMP-2.10.18, les icones d'eines es poden agrupar i aquesta opció està habilitada per defecte. Els grups d'eines es marquen amb un petit triangle fosc al cantó inferior dret de la icona. La icona del grup que es mostra és la primera icona del grup. Feu clic botó-dret a la icona del grup per mostrar la llista d'eines del grup.

Podeu recuperar la pantalla anterior desmarcant l'opció Utilitza grups d'eines a Secció 6.13, «Caixa d'eines».

Figura 14.1. Icones d'eines a la caixa d'eines

Icones d'eines a la caixa d'eines

«Use tool groups» option unchecked. The default order of tools in the toolbox is different since GIMP-2.10.8; you can customize it in the Toolbox Preferences.


Most tools can be activated by clicking on an icon in the Toolbox. By default, some tools are accessible only via the menus. Every tool can be activated from the Tools menu (or the Colors menu for some color tools). Most tools can also be activated from the keyboard using an accelerator key.

In the default setup, created when GIMP is first installed, not all tools show icons in the Toolbox: some tools are omitted. You can customize the set of tools that are shown in the Toolbox in the Toolbox Preferences.

There are two reasons you might want to do this: first, if you only rarely use a tool, it might be easier to find the tools you want if the distracting icon is removed; second, if you use tools that are not found in the toolbox by default, you might find it convenient to have icons for them easily available. In any case, you can always access any tool at any time using the Tools or Colors menu from the image menubar.

La forma del cursor del ratolí canvia quan passa per sobre d'una imatge, indica que l'eina està activa (a les Preferències s'hi ha establert Finestres de les imatgesPunters del ratolíMode punterIcona de l'eina).

1.3. Àrea d'indicació i color

Figura 14.2. Àrea d'indicació i color a la caixa d'eines

Àrea d'indicació i color a la caixa d'eines

1.3.1. Àrea de color

Figura 14.3. Activa els colors a la caixa d'eines

Activa els colors a la caixa d'eines

Àrea de color

Aquesta àrea mostra la paleta bàsica del GIMP que consisteix en dos colors, el del primer pla i el de fons. El color del primer pla és el dibuix i el text, el color del fons és sobre el qual es dibuixa i s'escriu. Per defecte, el color del primer pla és negre i el color del fons és blanc. L'editor del color apareix fent clic a sobre els colors que es mostren.

Colors per defecte

Si feu clic en aquest petit símbol es restableixen els colors del primer pla i del fons a blanc i negre respectivament. Prémer la tecla D té el mateix efecte.

Intercanvi dels colors del primer pla i del fons

Si feu clic a la petita línia corbada amb dues puntes de fletxa, fa intercanviar els colors del primer pla i els de fons. Prémer la tecla X té el mateix efecte.

[Suggeriment] Suggeriment

Podeu fer clic i arrossegar directament un d'aquests colors cap a una capa: s'omplirà tota la capa.

1.3.2. Àrea d'indicació d'eines

Figura 14.4. Pinzell actiu, patró i degradat a la caixa d'eines

Pinzell actiu, patró i degradat a la caixa d'eines

Aquesta part de la caixa d'eines mostra el pinzell seleccionat, patró i degradat. Si feu clic a qualsevol d'ells apareix un diàleg que permet canviar-ho.

1.3.3. Àrea de la imatge activa

Figura 14.5. Imatge activa a la caixa d'eines

Imatge activa a la caixa d'eines

A thumbnail of the active image can be displayed in this area if the «Show active image» option is enabled in the Toolbox Preferences. If you click on this thumbnail, the «Images» dialog is opened, useful if you have many images on your screen. You can also click and drag this thumbnail to an enabled XDS[7] file manager to directly save the corresponding image.

1.4. Opcions de l'eina

Figura 14.6. Diàleg d'opcions de l'eina

Diàleg d'opcions de l'eina

El diàleg d'opcions de l'eina aerògraf.


Si està tot configurat, el fet d'activar una eina fa que el diàleg d'opcions de l'eina aparegui sota la caixa d'eines. En cas contrari, cal solucionar el problema, perquè és difícil d'utilitzar una eina sense poder canviar les opcions.

[Suggeriment] Suggeriment

Les opcions de l'eina apareixen sota la caixa d'eines de la configuració per defecte. Si es perdés, podeu recuperar-la mitjançant la creació d'un nou diàleg d'opcions d'eines utilitzant FinestresDiàlegs acoblables Opcions d'eines i després s'acobla sota la caixa d'eines. Si us cal ajuda, mireu la secció Diàlegs i acoblaments.

Cada eina té el seu propi conjunt d'opcions, que no només es conserven durant la sessió actual, sinó també per a les següents sessions. La permanència de les opcions pot ser un problema: una eina es comporta d'una manera estranya sense entendre'n el motiu, fins que es recorda que l'última vegada es va utilitzar una opció inusual.

A la part inferior del diàleg d'opcions de l'eina apareixen quatre botons:

Save Tool Preset…

Aquest botó permet desar la configuració de l'eina actual perquè es pugui restaurar posteriorment. Això ens porta a Secció 7.1, «Diàleg Predefinits de l'eina» que permet donar un nom al nou predefinit. Quan recupereu opcions, només es mostren els predefinits desats per l'eina activa, de manera que no caldrà incloure el nom de l'eina quan n'hi assigneu un.

Restore Tool Preset…

This button allows you to restore a previously saved preset of options for the active tool. If no presets have ever been saved for the active tool, the button will be disabled. Otherwise, clicking it will bring up a menu showing the names of all saved option sets: choosing a menu entry will apply those settings.

Suprimeix l'eina preestablerta

Aquest botó permet eliminar un conjunt d'opcions desades prèviament per l'eina activa. Si mai no s'ha desat cap conjunt d'opcions per l'eina activa, el botó simplement repetirà el nom de l'eina. En canvi, si hi feu clic s'obrirà un menú amb els noms de tots els preestablerts desats: el preestablert seleccionat se suprimirà.

Restableix als valors predeterminats

This button resets the options for the active tool to their default values. If you hold the Shift key while pressing the Reset button, the options for all tools will be reset to their default values.

In addition to the commands for the above buttons, the Tool Options tab menu has an extra submenu:

Edit Tool Preset

This submenu shows a list of presets for the active tool that you can edit. Selecting one of them will open the Tool Presets Editor with that tool preset loaded. From there you can edit the preset, unless it is one of the default presets that come with GIMP.

Below we will explain the interaction with sliders and the mouse scroll-wheel.

Lliscadors nous

Option sliders have changed with GIMP-2.10.18: Sliders typically used in GEGL-based filters and tools’ options now have a compact style by default: they take a lot less space vertically and have a vastly improved behavior. You can use multiple modifiers with either left-click or mouse wheel scrolling:

Taula 14.1. Interaction with the Slider Widget

Mouse / key combination

Action

Left-click

Change the value to what's under the pointer

Left-click-and-drag

Change the value using the default increment

Shift + Left-click-and-drag or Right-click-and-drag

Change the value using smaller increment

Ctrl + Left-click-and-drag

Change the value using larger increment

Middle-click

Enter numeric input mode, do not select the value

Right-click

Enter numeric input mode, select the value
Hint: Any left-click interaction enables numeric input mode.

Un cop s'ha establert el valor aproximat podeu ajustar amb precisió utilitzant els dos petits botons de la fletxa a la dreta del lliscador.

L'àrea de valor a l'àrea del lliscador funciona com un editor de text: s'hi pot editar el valor o introduir un nou valor directament.

Per algunes opcions podeu arrossegar el punter fora del diàleg d'eina. Per exemple, amb el lliscador podeu obtenir el valor màxim (10000).

Accions amb la roda del ratolí sobre el llenç

Quan utilitzeu eines, podeu fer servir la roda del ratolí, en combinació amb diversos modificadors, per fer coses útils amb les opcions de l'eina amb l'eina seleccionada:

  • Alt + Mouse-wheel: augmentar/disminuir opacitat

  • Shift+Primary + Mouse-wheel: augmentar/disminuir relació d'aspecte

  • Shift+Alt + Mouse-wheel: augmentar/disminuir angle

  • Primary+Alt + Mouse-wheel: augmentar/disminuir mida

  • Shift+Primary+Alt + Mouse-wheel: augmentar/disminuir espaiat

Note: the Primary modifier is usually Ctrl or Cmd, depending on your platform.[7] Veure [XDS].