5.12. Gestió del color

You can access this command from the image menubar through ViewColor Management.

Aquest element del menú obre un submenú que permet gestionar les proves de programari:

Figura 16.60. The ViewColor Management submenu

The View → Color Management submenu

[Nota] Nota

També hi ha un element del menú de gestió del color en el menú Imatge, relacionat amb el perfil de color.