5.12. Gestió del color

[Nota] Nota

Per a les accions relacionades amb el perfil de color d'un fitxer d'imatge, consulteu Secció 6.8, « Gestió del color ».

Per a les preferències generals de gestió del color del GIMP, consulteu Secció 6.4, «Gestió del color».

Aquest element de menú obre un submenú que permet gestionar la gestió de la visualització del color del vostre sistema.

5.12.1. Activa el submenú

Podeu accedir a aquesta ordre des del menú principal VisualitzaGestió del color,