6.8. Gestió del color

El submenú Gestió del color conté ordres que permeten canviar el perfil de color ICC associat amb una imatge, desar el perfil de color ICC associat al disc, establir el perfil i les opcions de prova suau i habilitar o desactivar la compensació del punt negre. Les ordres següents estan disponibles al submenú Gestió del color.

Figura 16.68. El submenú «Gestió del color» del menú «Imatge»

El submenú «Gestió del color» del menú «Imatge»

6.8.1. Activació del submenú del Gestor del color

Podeu accedir a aquesta ordre des del menú de la imatge: ImatgeGestió del color.

6.8.2. Els continguts del submenú «Gestor del color»