6.8. Gestió del color

[Nota] Nota

Per a la configuració de la visualització relacionada amb la pantalla de color, vegeu Secció 5.12, «Gestió del color».

Per a les preferències generals de gestió de color del GIMP, consulteu Secció 6.4, «Gestió del color».

El submenú Gestió del color conté ordres que permeten canviar el perfil de color ICC associat amb una imatge, desar el perfil de color ICC associat al disc, establir el perfil i les opcions de prova suau i habilitar o desactivar la compensació del punt negre. Les ordres següents estan disponibles al submenú Gestió del color.

6.8.1. Activació del submenú del Gestor del color

Podeu accedir a aquesta ordre des del menú principal ImatgeGestió del color.

6.8.2. Els continguts del submenú «Gestor del color»