5.12. Διαχείριση χρώματος

[Σημείωση] Σημείωση

For color profile related actions of an image file, see Τμήμα 6.8, « Διαχείριση χρώματος ».

For GIMP's general Color Management preferences, see Τμήμα 6.4, «Διαχείριση χρωμάτων».

This menu item opens a submenu allowing you to manage color display management on your system.

5.12.1. Ενεργοποίηση του υπομενού

You can access this submenu from the main menu through ViewColor Management.