5.12. Διαχείριση χρώματος

Μπορείτε να προσπελάσετε αυτήν την εντολή από τη γραμμή μενού εικόνας μέσα από ΠροβολήΔιαχείριση χρωμάτων.

Αυτό το στοιχείο μενού ανοίγει ένα υπομενού που σας επιτρέπει να διαχειριστείτε προεπισκόπηση εκτύπωσης:

Σχήμα 16.57. Το υπομενού ΠροβολήΔιαχείριση χρωμάτων

Το υπομενού Προβολή → Διαχείριση χρωμάτων

[Σημείωση] Σημείωση

Υπάρχει επίσης ένα στοιχείο μενού διαχείρισης χρώματος στο μενού Εικόνα, σχετικό με τη χρωματική κατατομή.