2.2. Modes capa Il·lumina

El grup «Il·luminar» conté modes de la capa que fan que el resultat sigui més clar.

Només aclareix

Figura 8.15. Exemple per al mode de la capa «Només aclareix»

Exemple per al mode de la capa «Només aclareix»

Capa superior amb un 100% d'opacitat utilitzant el mode «Només il·luminar».


El mode Només aclareix compara cada component de cada píxel en la capa superior amb el corresponent de la capa inferior i usa el valor més gran en la imatge resultant. Les capes completament negres no tenen efecte sobre la imatge final i les completament blanques donen una imatge blanca.

El mode és commutatiu; l'ordre de les dues capes no importa (excepte les zones transparents de la capa inferior).

Només aclareix la Lumi/Luminància

Figura 8.16. Exemple de mode de la capa «Només il·lumina Lumi/luminància»

Exemple de mode de la capa «Només il·lumina Lumi/luminància»

Capa superior amb un 100% d'opacitat utilitzant el mode «Només il·lumina Lumi/Luminància ».


El mode Només il·lumina Lumi/Luminància compara la luminància de cada píxel de la capa superior amb la corresponent a la capa inferior i utilitza el valor més gran a la imatge resultant. Les capes completament negres no tenen cap efecte sobre la imatge final i les capes completament blanques donen una imatge blanca. Lumi és la versió perceptiva de Luminance.

El mode és commutatiu; l'ordre de les dues capes no importa (excepte les zones transparents de la capa inferior).

Pantalla

Figura 8.17. Exemple per al mode de la capa «Pantalla»

Exemple per al mode de la capa «Pantalla»

Capa superior amb una opacitat del 100% utilitzant el mode «Pantalla».


El mode Pantalla inverteix els valors de cadascun dels píxels visibles de les dues capes de la imatge. (És a dir, resta a cada un d'ells a 1,0.) Després els multiplica i torna a invertir aquest valor. La imatge resultant acostuma a ser més brillant, i de vegades «esborrada» en aparença. Les excepcions a això són una capa negra que no canvia l'altra capa, i una capa blanca que dona com a resultat una imatge blanca. Els colors més foscos de la imatge semblen més transparents.

El mode és commutatiu: l'ordre de les capes no canvia el resultat.

Aclareix

Figura 8.18. Exemple per al mode de la capa «Aclareix»

Exemple per al mode de la capa «Aclareix»

Capa superior al 100% d'opacitat utilitzant el mode «Aclareix».


El mode Aclareix divideix el valor del píxel de la capa inferior per la inversa del valor del píxel de la capa superior. La imatge resultant sol ser més clara, però alguns colors poden ser invertits.

En fotografia, aclarir (dodge) és una tècnica que s'usa en una cambra fosca per incrementar l'exposició en àrees particulars de la imatge. Això fa que apareguin detalls en les ombres. Quan s'usa per a aquest propòsit, pot funcionar millor treballar en imatges en escala de grisos i utilitzant una eina de pintura, en lloc dels modes de la capa.

Suma

Figura 8.19. Exemple per al mode de la capa «Addició»

Exemple per al mode de la capa «Addició»

Capa superior amb un 100% d'opacitat mitjançant el mode «Addició».


El mode Addició és molt simple. Els valors dels píxels de les capes superior i inferior se sumen. La imatge resultant és generalment més clara. L'equació pot donar valors de color superiors a 1.0.

El mode és commutatiu: l'ordre de les capes no canvia el resultat.