14.25. Figures geomètriques (Gfig)

14.25.1. Visió general

Figura 17.380. La mateixa imatge, abans i després d'utilitzar el filtre Gfig

La mateixa imatge, abans i després d'utilitzar el filtre Gfig

Imatge original

La mateixa imatge, abans i després d'utilitzar el filtre Gfig

S'ha aplicat el filtre «Gfig»


Aquest filtre és una eina: podeu crear figures geomètriques per a afegir-les a la imatge. És molt complex, però aquesta presentació us ajudarà a fer les diverses operacions.

Quan utilitzeu aquest filtre, els elements inserits en la imatge es desplaçaran a una capa nova. Això vol dir que la imatge no es modificarà, tots els canvis es faran en aquesta capa.

14.25.2. Activació del filtre

Podeu trobar el filtre al menú FiltresComponFigures geomètriques....

14.25.3. Opcions

Figura 17.381. Opcions del filtre «Figures geomètriques (Gfig)»

Opcions del filtre «Figures geomètriques (Gfig)»

La previsualització (amb un regle horitzontal i vertical) a l'esquerra de la finestra principal és en realitat la zona de treball, on hi afegiu les vostres figures.

Podeu afegir i modificar les figures utilitzant la barra d'eines del Gfig i utilitzant les opcions apropiades en la (finestra principal de Gfig).

14.25.3.1. La barra d'eines del Gfig

En la part superior del diàleg, hi podeu trobar una sèrie d'icones que representen les funcions d'aquest filtre. L'ajuda sobre eines és explícita.

Funcions per a dibuixar objectes

En la part esquerra de la barra d'eines, s'hi poden trobar algunes funcions per a dibuixar objectes. S'activen fent clic a la icona corresponent. Podeu crear els següents objectes (tingueu en compte que els Punts de control es creen al mateix temps que l'objecte):

Crea una línia

Amb aquesta eina, podeu dibuixar línies. Feu clic a la previsualització per a marcar el punt d'inici i arrossegueu el punter del ratolí fins al punt final.

Crea un rectangle

Amb aquesta eina, podeu dibuixar rectangles. Feu clic a la previsualització per a marcar el punt d'inici i arrossegueu el punter del ratolí per a crear el rectangle.

Crea un cercle

Amb aquesta eina, podeu dibuixar cercles. Feu clic a la previsualització per a marcar el centre i arrossegueu el punter del ratolí per a crear el radi que vulgueu.

Crea una el·lipse

Amb aquesta eina, podeu dibuixar el·lipses. Feu clic a la previsualització per a marcar el centre i arrossegueu el punter del ratolí per a crear la forma i la mida que vulgueu.

Crea un arc

Amb aquesta eina podeu dibuixar arcs de cercle. Feu clic a la previsualització per a marcar el punt inicial. Feu clic un altre cop per a marcar un altre punt de l'arc. Sense deixar anar el botó del ratolí, arrossegueu el punter; quan deixeu anar el botó del ratolí, l'arc i el punt se situaran i dibuixaran un arc que passarà pels tres punts.

Feu un polígon regular

Amb aquesta eina podeu crear un polígon regular. Comenceu seleccionant el nombre de costats en les Opcions de l'eina a la dreta de la previsualització. Feu clic a la previsualització per a situar el centre i, sense deixar anar el botó del ratolí, arrossegueu el punter per a obtenir la mida i l'orientació que vulgueu.

Crea una estrella

Amb aquesta eina podeu crear un estel. Comenceu establint el nombre de costats (puntes) a Opcions de l'eina a la dreta de la previsualització. Feu clic a la previsualització per a situar el centre i, sense deixar anar el botó del ratolí, arrossegueu el punter per a obtenir la mida i l'orientació que vulgueu.

Crea una espiral

Amb aquesta eina, es pot crear una espiral. Comenceu establint el nombre d'espires (cares) a Opcions de l'eina a la dreta de la previsualització. Feu clic a la previsualització per a situar el centre i, sense deixar anar el botó del ratolí, arrossegueu el punter per a obtenir la mida que vulgueu.

Crea una corba Bézier

Amb aquesta eina podeu crear corbes de Bézier. Comenceu marcant el punt inicial i els altres punts sobre els quals es crearà la corba. Per a crear el punt final, mantingueu premuda la tecla Maj en el moment de marcar l'últim punt.

Funcions per a la gestió dels objectes

Al mig de la barra d'eines s'hi poden trobar eines per a gestionar els objectes:

Mou un objecte

Amb aquesta eina, podeu moure l'objecte actiu. Per a activar un objecte, feu clic en el punt de control creat al mateix temps que l'objecte.

Mou només un punt

Amb aquesta eina, podeu fer clic i arrossegar un dels punts de control creats al mateix temps que l'objecte. Cadascun d'aquests punts mou l'objecte d'una manera diferent.

Copia un objecte

Amb aquesta eina, podeu duplicar un objecte. Feu clic sobre un punt de control de l'objecte i arrossegueu-lo fins al lloc desitjat.

Suprimeix un objecte

Feu clic sobre un dels punts de control de l'objecte per a eliminar-lo.

Seleccioneu un objecte

Amb aquesta eina, es pot seleccionar un objecte per a activar-lo: només cal fer clic sobre un dels punts de control.

Funcions per a l'organització dels objectes

A la dreta de la barra d'eines, hi podeu trobar eines per a la superposició d'objectes (també s'hi pot accedir fent clic al botó de la llista desplegable si no són visibles). Podeu determinar la manera com se superposen els objectes. Té les següents funcions:

A dalt (eleva l'objecte seleccionat), A baix (baixa l'objecte seleccionat)

Amb aquesta eina es pot posar l'objecte seleccionat a un nivell cap amunt o cap avall.

Capdamunt, Capdavall

No cal explicació.

Funcions per a la visualització dels objectes

Enrere, Endavant

Aquestes funcions us permeten anar d'un objecte a un altre. Només es mostra un sol objecte a la vegada.

Mostra tots els objectes

Aquesta funció mostra tots els objectes una altra vegada, després d'utilitzar les funcions anteriors.

[Nota] Nota

Si la finestra és molt petita per a mostrar totes les icones, la barra d'eines proporciona una llista desplegable que us ofereix les altres funcions.

14.25.3.2. La finestra principal
Detalls de l'objecte

La posició XY mostra la posició del vostre punter.

Opcions de l'eina

Si l'eina seleccionada proporciona algunes opcions (com el nombre de costats), podeu canviar-los ací.

Traça

Si aquesta opció està marcada, l'objecte es dibuixarà. Hi ha dos botons disponibles per a seleccionar el color i el tipus de pinzell. Els canvis de color o pinzell també s'apliquen als objectes existents.

Omple

Amb l'ajuda d'aquesta llista desplegable, es pot decidir com s'omplirà l'objecte, amb un color, un patró o un degradat.

Mostra la graella

Si aquesta opció està marcada, s'aplica una quadrícula sobre la previsualització per a ajudar a col·locar els objectes.

Ajusta a la quadrícula

Si aquesta opció està marcada, els objectes s'alineen a la quadrícula.

Mostra la imatge

Quan aquesta opció està marcada, la imatge activa es mostra en la previsualització (àrea de treball).