14.26. Lava

14.26.1. Visió general

Figura 17.382. Exemple del filtre «Lava»

Exemple del filtre «Lava»

Imatge original

Exemple del filtre «Lava»

Filtre «Lava» aplicat (a la selecció)


14.26.2. Activació del filtre

Podeu trobar el filtre al menú FiltresComponLava....

14.26.3. Opcions

Figura 17.383. Opcions del filtre «Lava»

Opcions del filtre «Lava»

Llavor

Mida

Rugositat

Degradat

Manté la selecció

Separa la capa

Utilitza el degradat actual