14.24. Circuit

14.24.1. Visió general

Figura 17.378. Exemple de Circuit

Exemple de Circuit

Aplicació del filtre «Circuit».


L'ordre Circuit és un script que omple la regió seleccionada (o alfa) amb traços que recorda un circuit antic imprès. Sembla fins i tot millor quan s'aplica amb un degradat adequat.

[Suggeriment] Suggeriment

L'efecte sembla funcionar millor amb seleccions recargolades a causa d'algunes limitacions en la capacitat de manejar la selecció de codis.

Si la imatge té els colors indexats, aquesta entrada del menú estarà desactivada.

[Nota] Nota

Aquest filtre crea una imatge a nivell de gris en mode RGB.

La imatge resultant no depèn de la imatge original.

14.24.2. Activació del filtre

Podeu trobar aquest filtre al menú FiltresComponCircuit....

14.24.3. Opcions

Figura 17.379. Opcions del filtre «Circuit»

Opcions del filtre «Circuit»

Mida de la màscara Pintura a l'oli

Amb aquesta opció, es pot ajustar el valor de l'opció del filtre Pintura a l'oli de 3 a 50 píxels. Els valors més alts fan les línies més borroses. 17 és el valor per defecte.

Llavor del circuit

Podeu especificar una llavor de generació aleatòria entre 1 i 3000000. El valor per defecte és 3.

Sense fons (només per la capa separada)

Si s'activa aquesta opció, els píxels foscos del circuit es faran transparents perquè la imatge de fons és visible a través dels forats. Aquesta opció està desactivada per defecte. Es requereix l'opció Separa la capa.

Manté la selecció

Si existeix una selecció activa quan s'executa l'script, es pot mantenir la selecció i el seu caminet de formiguetes amb aquesta opció. Aquesta opció està activa per defecte.

Separa la capa

Si aquesta opció no està marcada, la textura generada es dibuixa sobre la capa activa. Quan aquesta opció està marcada (per defecte), aquest script afegeix una capa i hi dibuixa un circuit.

14.24.4. Realització de l'efecte Circuit

L'efecte del circuit s'aconsegueix amb els passos següents:

  1. Aplicació del filtre Laberint amb una amplada de 5 píxels i l'algoritme «Primer en profunditat». El patró del laberint depèn del Circuit de la llavor.

  2. Aplicació del filtre Pintura a l'oli amb un pinzell de la Mida de la màscara.

  3. A continuació, apliqueu el filtre Detecció del contorn amb l'algorisme Sobel, opció Taca i la quantitat a 2,0 a la imatge del laberint de Pintura a l'oli. Això acumula corbes en espiral, recorda un mapa de circuit.

  4. Finalment, Dessatura per a obtenir un color gris en mode RGB.