8.27. Reconstruir

8.27.1. Resum

Figura 16.201. Exemple per l'ordre «Recompondre»

Exemple per l'ordre «Recompondre»

Imatge original (descomposta en RGB)

Exemple per l'ordre «Recompondre»

Aplicació de l'ordre «Recompondre»


Aquesta ordre reconstrueix una imatge directament a partir dels components RGB, HSV, etc., a diferència de l'ordre Compondre que utilitza un diàleg.

8.27.2. Activa l'ordre

  • Aquesta ordre es troba en el menú ColorsComponentsRecompondre. Aquesta ordre s'activa després d'utilitzar Descompondre.