8.27. Reconstruir

8.27.1. Resum

Figura 16.188. Exemple per l'ordre «Recompondre»

Exemple per l'ordre «Recompondre»

Imatge original (descomposta en RGB)

Exemple per l'ordre «Recompondre»

Aplicació de l'ordre «Recompondre»


Aquesta ordre reconstrueix una imatge directament a partir dels components RGB, HSV, etc., a diferència de l'ordre Compondre que utilitza un diàleg.

8.27.2. Activa l'ordre

  • You can access this command from the main menu through ColorsComponentsRecompose. This command is active after using Decompose.