14.27. Línia Supernova

14.27.1. Visió general

Figura 17.384. Exemple del filtre «Línia Supernova»

Exemple del filtre «Línia Supernova»

Imatge original

Exemple del filtre «Línia Supernova»

Aplicació del filtre «Línia Supernova»


El filtre Línia Supernova omple una capa amb rajos que emanen cap a fora des del centre de la capa utilitzant el color del primer pla mostrat en la caixa d'eines. Els rajos comencen amb un píxel i es fan més amples cap a les vores de la capa.

[Suggeriment] Suggeriment

Aquest filtre no proporciona cap opció que permeti establir el punt central de les línies. Si necessiteu ajustar la ubicació de les línies radials, feu una altra imatge transparent i apliqueu-li el filtre, llavors afegiu-lo a la vostra imatge. Si establiu una mida gran per a la nova imatge Supernova us pot ajudar a no trencar les línies dins de la imatge.

14.27.2. Activació del filtre

El filtre es pot trobar al menú FiltresComponLínia Supernova....

14.27.3. Opcions

Figura 17.385. Opcions de «Línia Supernova»

Opcions de «Línia Supernova»

Nombre de línies

Aquesta opció us permet establir el nombre de línies entre 40 i 1000. Per defecte és 200.

Nitidesa (graus)

Aquest lliscador determina la quantitat en què els rajos s'eixamplaran cap a les vores. L'interval va de 0.0 a 10.0. Si seleccioneu 0.0, no es pinta res. Si seleccioneu 10.0, es pintarà la major part de les zones properes a les vores.

Figura 17.386. Opcions de nitidesa de la «Línia Supernova»

Opcions de nitidesa de la «Línia Supernova»

D'esquerra a dreta: nitidesa = 1; nitidesa = 5; nitidesa = 10


Radi de desplaçament

Ací es tria la distància en píxels, des del centre al punt de partida dels rajos. Si seleccioneu 0.0 els rajos comencen des del centre. Un altre valor deixarà que els punts de partida estiguin sobre un cercle a la distància seleccionada des del centre. La distància màxima és de 2000 píxels. El valor per defecte és de 100 píxels.

Figura 17.387. Opcions del radi de desplaçament de «Línia nova»

Opcions del radi de desplaçament de «Línia nova»

D'esquerra a dreta: radi de desplaçament = 0; radi de desplaçament = 50


Aleatorietat

Si aquest lliscador selecciona un valor superior a 1, el punt de partida de cada raig variarà més o menys a l'atzar des del punt de partida mitjà establert en el radi de desplaçament de dalt. Amb el valor seleccionat a 1, tots els rajos començaran en el cercle determinat pel radi de desplaçament. El valor màxim és 2000. Per defecte és 30.

Figura 17.388. L'opció d'aleatorietat de la «Línia Supernova»

L'opció d'aleatorietat de la «Línia Supernova»

D'esquerra a dreta: aleatorietat = 1; aleatorietat = 50