14.29. Espirògraf

14.29.1. Visió general

Figura 17.379. Exemple del filtre «Espirògraf»

Exemple del filtre «Espirògraf»

Aplicació del filtre «Espirògraf»


Aquest filtre dibuixa corbes Espirògrafs, Epitrocoides i Lissajous. Proporciona una resposta immediata dibuixant una capa temporal.

Reprodueix corbes dibuixades per les joguines Spirograph©. A continuació, es mostra un exemple de la Viquipèdia que mostra quins engranatges i forats són:

L'Engranatge mòbil es troba dins l'engranatge fix i només utilitza un forat.

14.29.2. Activació del filtre

This filter is found in the main menu under FiltersRenderSpyrogimp….

14.29.3. Selecció i eina

Much of the behavior of the plug-in is determined by options set outside of the plug-in, such as the current selection, or the settings of GIMP's tools. These settings can be changed while the plug-in is running.

[Nota] Nota

In contrast to options within the plug-in, changing the current selection or tool settings will not redraw the pattern. To show the changes, click the Redraw button at the bottom of the plug-in.

14.29.3.1. La selecció actual

As in most plug-ins, the current selection determines the area where the pattern will be rendered. Typically, this would be a rectangular selection. There is however, an additional way the selection can be used.

The selection can be used as the shape of the fixed gear (under the Fixed Gear tab). The plug-in will attempt to extract shapes from the selection, and draw a pattern inside of each shape. This is more interesting if you select a non-rectangular selection.

Per a tenir el patró que abraça els límits de les formes, utilitzeu percentatge del forat =100.

14.29.3.2. Paràmetres de l'eina

Spyrogimp uses GIMP's tools to perform the drawing. All the settings with which the drawings are done are taken from the chosen tool. For example, if you want to use the Pencil tool (by choosing it from the Tool menu), then all the settings of this tool will be used for drawing. You can change any of the tool settings while the plug-in is running, and press the Redraw button to see how the pattern looks.

14.29.3.3. Configuració del degradat

Quan s'utilitza el mode degradat allargat, s'utilitzen algunes configuracions de l'eina degradat.

14.29.4. Opcions

La majoria de les opcions s'organitzen en tres pestanyes: patró corba, engranatge fix i mida.

Figura 17.380. Opcions de l’«Espirògraf»

Opcions de l’«Espirògraf»

14.29.4.1. Opcions a dalt de les pestanyes
Tipus de corba

Els tipus de corbes disponibles són: Espiroide, Epitrocoide, Sinus i Lissajous. Corresponen a models físics per a dibuixar-los, utilitzant engranatges o molles. Les corbes Espiroide i Epitrocoide s'obtenen mitjançant dos engranatges: un de fix i un de mòbil. S'obté un patró Espiroide quan l'engranatge mòbil gira dins l'engranatge fix. Quan l'engranatge mòbil es troba fora de l'engranatge fix, es genera un patró Epitrocoide. La corba Sinus utilitza l'engranatge fix, però en lloc d'un engranatge mòbil, hi ha una molla que es mou perpendicularment a la vora de l'engranatge fix. La corba Lissajous està generada per dues molles, que es mouen en l'eix x i y, no utilitza en absolut l'anella fixa i, per tant, no queda afectada pel canvi.

Figura 17.381. Tipus de corbes de l'«Espirògraf»

Tipus de corbes de l'«Espirògraf»

Tipus de corbes d’esquerra a dreta: Espiroides, Epitrocoides, Sinus i Lissajous.


Eina

L'eina GIMP per a dibuixar el patró. La primera eina s'anomena Previsualització i té com a finalitat dibuixar ràpid en comptes de bonic, així es pot previsualitzar el patró. Les altres eines disponibles són: Pinzell, Llapis , Aerògraf, Traç, Tinta i el pinzell MyPaint.

Degradat allargat

When unchecked, the current tool settings will be used - this can either produce a gradient or not, depending on the tool settings. When checked, the plug-in will produce a long gradient to match the length of the pattern, based on the current gradient, the "Reverse" setting, and the Repeat mode from the gradient tool settings. Setting the Repeat mode to Triangle Wave will produce a pattern that changes continuously, with no abrupt breaks. This is done by using the gradient followed by its reverse. Any other Repeat mode will simply use the gradient from start to finish.

Figura 17.382. Exemples de degradat allargat de l'«Espirògraf»

Exemples de degradat allargat de l'«Espirògraf»

La imatge de l’esquerra, sense l'opció Degradat allargat, utilitzava l’eina del pinzell amb un degradat. Les dues imatges de la dreta es van generar amb el mateix degradat, però amb l'opció de Degradat allargat marcat. La imatge dreta utilitzava el mode Repetició de l'Ona triangular.


14.29.4.2. Pestanya del patró de corbes

Figura 17.383. Opcions del filtre «Espirògraf» (Patró Corba)

Opcions del filtre «Espirògraf» (Patró Corba)

La pestanya interior Joguines es mostra a la dreta.


Especifiqueu el patró mitjançant les pestanyes Engranatges o Joguines. El patró només s'especifica a la pestanya activa. Joguines és similar a Engranatges, però utilitza engranatges i números de forats que es troben a Joguines. Si seguiu les instruccions dels manuals de Joguines, hauríeu d'obtenir resultats similars.

Dents d'engranatges fixos

Nombre de dents de l'engranatge fix. La mida de l'engranatge fix és proporcional al nombre de dents.

Dents d'engranatges mòbils

Nombre de dents de l'engranatge mòbil. La mida de l'engranatge mòbil és proporcional al nombre de dents.

Percentatge del forat

Distància en què es troba el forat del centre de l'engranatge mòbil. 100% significa que el forat es troba a la vora de l'engranatge.

La pestanya Joguines també té les opcions Dents d'engranatges fixes i Moure les dents d'engranatges, tanmateix, estan limitats a la mida dels engranatges proveïts amb joguines per a dibuixar espiroides.

Número del forat

El forat # 1 es troba a la vora de l'engranatge. El nombre màxim de forats és a prop del centre. El nombre màxim de forats és diferent per a cada engranatge.

Figura 17.384. Exemples de la Caixa de joguines de l'«Espirògraf»

Exemples de la Caixa de joguines de l'«Espirògraf»

La Caixa de joguines ajuda a recrear-ne els dissenys. La imatge de l’esquerra utilitza un engranatge fix de 105, i un de 30 (blau), un altre de 45 (verd) i un de 60 (vermell), i cada engranatge mòbil s'utilitza diverses vegades amb un Número de forats que varia de 3 a 7. La imatge dreta utilitza l'anella fixa de 105, amb una anella mòbil de 24 (número de forat 4) i una anella mòbil de 80 (números de forats 16, 18, 20).


Figura 17.385. Opcions del filtre «Espirògraf» (Patró Corba)

Opcions del filtre «Espirògraf» (Patró Corba)

La pestanya Visual es mostra al mig del costat dret.


La pestanya Visual crea patrons més arrodonits semblants als pètals de les flors. Té la configuració següent:

Pètals de flors

Nombre de pètals de flors per dibuixar.

Salta els pètals

El nombre de pètals per saltar.

Radi del forat (%)

La mida del forat.

Amplada (%)

L'amplada del dibuix.

A sota de les pestanyes hi ha una opció addicional.

Rotació

Rotació del patró, en graus. La posició inicial de l'engranatge mòbil en l'engranatge fix. Tingueu en compte que això també canvia el patró quan es dibuixen corbes Lissajous.

14.29.4.3. Pestanya de l'engranatge fix

Figura 17.386. Opcions (Engranatge fix) del filtre «Espirògraf»

Opcions (Engranatge fix) del filtre «Espirògraf»

Forma

La forma de l'engranatge fix que s'utilitzarà dins la selecció actual.

  • Cercle

  • El Prestatge és una forma llarga amb vores rodones assignada a les joguines.

  • El Marc abraça els límits de la selecció rectangular, utilitza el forat=100 a la notació de l'engranatge per a tocar el límit. Per a generar un marc de vora estreta, utilitzeu un nombre reduït de dents per a l’engranatge mòbil.

  • La Selecció abraçarà els límits de la selecció actual, proveu alguna cosa no rectangular.

  • El Polígon-Estrella metamorfitza des d'un polígon de n cares (morf=0) fins a una estrella de n cares (morf=0,3) fins a una flor boja (morf=1).

  • Sinus amb morf=0. és com un cercle, però es fa més ondulat a mesura que augmenta la metamorfosi.

  • Ornamenta els morfs, des d'un polígon (morf=0) fins a un cercle fistonat.

Figura 17.387. Exemples de la forma «Spyrogimp»

Exemples de la forma «Spyrogimp»

D’esquerra a dreta, Cercle, Raqueta, Marc i selecció de formes d’engranatge fix. La selecció de la imatge de la dreta es va generar seleccionant una lletra gran «T» creada per l'eina Text.


Figura 17.388. Exemples per la forma «Polígon-estrelles»

Exemples per la forma «Polígon-estrelles»

D’esquerra a dreta, Morf = 0, 0.3, 0.6, 1


Figura 17.389. Exemples per la forma «Sinus»

Exemples per la forma «Sinus»

D’esquerra a dreta, Morf = 0.1, 0.3, 0.5


Figura 17.390. Exemples per la forma «Ornaments»

Exemples per la forma «Ornaments»

D’esquerra a dreta, Morf = 0, 0.5, 1


Costats

Nombre de costats de la forma.

Això només s'aplica a les formes Estrella poligonal, Sinus, i Ornaments. En cas contrari, aquesta opció està desactivada.

Animació per vèrtexs

Forma d'engranatge fix del morf.

Això només s'aplica a les formes Estrella poligonal, Sinus, i Ornaments. En cas contrari, aquesta opció està desactivada.

Rotació

Rotació de l'engranatge fix, en graus.

14.29.4.4. Mida de la pestanya

Figura 17.391. Opcions (mida) del filtre «Espirògraf»

Opcions (mida) del filtre «Espirògraf»

Marge (píxels)

Marge des de la vora de la selecció. Això controla la mida del patró.

Fa que l'amplada i l'alçada siguin iguals

Quan no està marcat, el patró omplirà la imatge o selecció actual. Quan està marcat, el patró tindrà la mateixa amplada i alçada i estarà centrat. La diferència entre marcat i no marcat només es notarà si la mida de l'amplada i l'alçada de la selecció difereixen.

14.29.4.5. Botons a sota de les pestanyes
Redibuixa

If you change the settings of a tool, change color, or change the selection (i.e., any settings outside of the plug-in that affect the pattern), press this to update the preview to see how the pattern looks.

Restableix

Restableix el diàleg a les configuracions predeterminades.

Cancel·la

Delete the temporary layer, and exit the plug-in.

D'acord

Renderitza el patró a la imatge. Si Manté la capa no està marcat, pot trigar un temps addicional a completar-se, ja que s'ha de redibuixar el patró a la capa activa.

Manté la capa

Determines what will happen to the temporary layer once OK is pressed. If checked, then once OK is pressed, the temporary layer is kept, and the plug-in exits quickly. If unchecked, the layer is deleted, and the pattern is redrawn on the active layer.

Un dels motius per no mantenir la capa és que utilitzant els modes específics de pintura i redibuixant el patró a la capa activa pot donar resultats interessants. Això pot produir un patró diferent del que s'ha dibuixat en una nova capa.