16. Filtres d’animació

16.1. Introducció

Els filtres d'animació permeten visualitzar i optimitzar les vostres animacions (reduint-ne la mida).

Aquesta categoria descriu els filtres següents: