9.7. Dilatovat

9.7.1. Overview

Obrázek 17.184. Dilatovat

Dilatovat

Original image

Dilatovat

Filter Dilate applied


Tento filtr rozšiřuje a zvýrazňuje světlé oblasti aktivní vrstvy nebo výběru.

For every image pixel, it brings the pixel Value (luminosity) into line with the upper value (the brightest) of the 8 neighboring pixels (3×3 matrix). So, a bright pixel is added around bright areas. An isolated pixel on a brighter background will be deleted. A larger bright area will dilate by one pixel in all directions.

On complex images, bright areas are widened and enhanced the same, and somewhat pixelated.

On a solid background, this filter can delete noise:

Obrázek 17.185. Dilate example

„Dilate“ example


9.7.2. Activating the Filter

This filter is found in the image window menu under FiltersGenericDilate.

9.7.3. Příklady

Obrázek 17.186. Dilatování neónového efektu

Dilatování neónového efektu