9.7. Utvid

9.7.1. Oversyn

Figur 17.185. Utvid

Utvid

Originalbiletet

Utvid

Eksempel på bruk av filteret «Utvid»


Dette filteret utvidar og forsterkar lyse område i det aktive laget eller det aktive utvalet.

Kvar piksel i biletet vert sett til den høgaste verdien av dei 8 nabopikslane (i ei 3 × 3 matrise). Dette betyr at det vert lagt til lyse pikslar rundt lyse område. Ein isolert lys piksel på ein lysare bakgrunn vil forsvinna heilt, medan eit større, lyst område vert utvida med éin piksel i alle retningar.

På komplekse bilete vert lyse område utvida og forsterka og svakt «pikselert».

Filteret kan generere støy på ein einsfarga bakgrunn:

Figur 17.186. Eksempel på bruk av filteret «Utvid»

Eksempel på bruk av filteret «Utvid»


9.7.2. Aktivering av filteret

Du finn dette fileter i hovudmenyen under FilterGenereltUtvid.

9.7.3. Eksempel

Figur 17.187. Utvida neoneffekt

Utvida neoneffekt