9.7. Utvidga

9.7.1. Översikt

Figur 17.185. Utvidga

Utvidga

Ursprunglig bild

Utvidga

Filtret Utvidga tillämpat


Detta filter breddar och bättrar på ljusa områden i det aktiva lagret eller markeringen.

For every image pixel, it brings the pixel Value (luminosity) into line with the upper value (the brightest) of the 8 neighboring pixels (3×3 matrix). So, a bright pixel is added around bright areas. An isolated pixel on a brighter background will be deleted. A larger bright area will dilate by one pixel in all directions.

On complex images, bright areas are widened and enhanced the same, and somewhat pixelated.

På en enfärgad bakgrund kan detta filter ta bort brus:

Figur 17.186. Exempel för Utvidga

Exempel för ”Utvidga”


9.7.2. Activating the Filter

This filter is found in the main menu under FiltersGenericDilate.

9.7.3. Exempel

Figur 17.187. Utvidga neoneffekt

Utvidga neoneffekt