9.6. Διαστολή

9.6.1. Επισκόπηση

Σχήμα 17.187. Διαστολή

Διαστολή

Αρχική εικόνα

Διαστολή

Εφαρμογή φίλτρου «διαστολής»


Αυτό το φίλτρο πλαταίνει και βελτιώνει φωτεινές περιοχές της ενεργής στρώσης ή επιλογής.

For every image pixel, it brings the pixel Value (luminosity) into line with the upper value (the brightest) of the 8 neighboring pixels (3×3 matrix). So, a bright pixel is added around bright areas. An isolated pixel on a brighter background will be deleted. A larger bright area will dilate by one pixel in all directions.

Σε σύνθετες εικόνες, φωτεινές περιοχές διαπλατύνονται και βελτιώνονται το ίδιο και γίνονται κάποια εικονοστοιχεία κάπως θολά.

Σε συμπαγές παρασκήνιο, αυτό το φίλτρο μπορεί να διαγράψει το θόρυβο:

Σχήμα 17.188. Παράδειγμα «διαστολής»

Παράδειγμα «διαστολής»


9.6.2. Activating the Filter

Αυτό το φίλτρο βρίσκεται στο μενού παραθύρου εικόνας κάτω από ΦίλτραΓενικάΔιαστολή.

9.6.3. Παραδείγματα

Σχήμα 17.189. Εφέ διαστολής νέου

Εφέ διαστολής νέου