9.7. Διαστολή

9.7.1. Επισκόπηση

Σχήμα 17.185. Διαστολή

Διαστολή

Αρχική εικόνα

Διαστολή

Εφαρμογή φίλτρου «διαστολής»


Αυτό το φίλτρο πλαταίνει και βελτιώνει φωτεινές περιοχές της ενεργής στρώσης ή επιλογής.

Για κάθε εικονοστοιχείο εικόνας, ευθυγραμμίζει την τιμή εικονοστοιχείου (φωτοβολία (luminosity)) με την ανώτερη τιμή (την πιο λαμπερή) των 8 γειτονικών εικονοστοιχείων (πίνακας 3x3). Έτσι, ένα φωτεινό εικονοστοιχείο προστίθεται γύρω από φωτεινές περιοχές. Ένα απομονωμένο εικονοστοιχείο σε φωτεινότερο παρασκήνιο θα διαγραφεί. Μια μεγαλύτερη φωτεινή περιοχή θα διασταλεί κατά ένα εικονοστοιχείο σε όλες τις κατευθύνσεις.

Σε σύνθετες εικόνες, οι φωτεινές περιοχές διαπλατύνονται και βελτιώνονται το ίδιο και γίνονται κάπως θολές.

Σε συμπαγές παρασκήνιο, αυτό το φίλτρο μπορεί να διαγράψει το θόρυβο:

Σχήμα 17.186. Παράδειγμα «διαστολής»

Παράδειγμα «διαστολής»


9.7.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

This filter is found in the main menu under FiltersGenericDilate.

9.7.3. Παραδείγματα

Σχήμα 17.187. Εφέ διαστολής νέου

Εφέ διαστολής νέου