6.18. Image Windows

Obrázek 15.103. Všeobecné předvolby pro okna obrázku

Všeobecné předvolby pro okna obrázku

This page lets you customize several aspects of the behavior of image windows.


6.18.1. Options

Všeobecné

Use Show all by default

Please refer to 5.3 – „Show All“ to understand this option.

Use Dot for dot by default

Using Dot for dot means that at 1:1 zoom, each pixel is the image is scaled to one pixel on the display. If Dot for dot is not used, then the displayed image size is determined by the X and Y resolution of the image. See the Scale Image section for more information.

Rychlost běhu čar

When you create a selection, the edge of it is shown as a dashed line with dashes that appear to move, marching slowly along the boundary: they are jokingly called marching ants . The smaller the value entered here, the faster the ants march (and consequently the more distracting they are!).

Chování přibližování a změny velikosti

Měnit velikost okna dle přiblížení

Pokud je tato volba aktivní, mění se při změně přiblížení obrázku automaticky i velikost okna. Pokud aktivní není, zůstává velikost okna stejná bez ohledu na přibližování.

Resize window on image size change

Pokud je tato volba aktivní, změní se automaticky velikost okna obrázku při každé změně velikosti obrázku, ať už ořezem nebo změnou velikosti. Není-li tato volba zaškrtnuta, velikost okna se v takovýchto situacích nemění.

Počáteční přiblížení

Zde lze zvolit, zda se mají obrázky otvírat s přiblížením umožňujícím jejich pohodlné zobrazení na displeji, nebo zda se mají otevírat se 100% přiblížením. Pokud je zvolena druhá možnost a obrázek je přiliš veliký, bude po otevření viditelná jen jeho část (je ovšem samozřejmě možné prohlížet obrázek celý pomocí rolovacích lišt).

Space bar

While space bar is pressed
  • Pan view (default) or

  • Toggle to Move Tool

  • No action

Kurzory myši

Zobrazovat obrys stopy

Pokud je tato volba aktivní, je při použití kreslícího nástroje zobrazován obrys aktivní stopy přímo v obrázku na místě kurzoru. Na pomalých počítačích to může způsobovat problémy chvilková zaseknutí Gimpu, proto je zde možné tuto volbu vypnout. Jinak je velmi užitečná, protože dává uživateli přesnou představu o oblasti ovlivněné nástrojem.

Zobrazovat kurzor kreslícího nástroje

Pokud je tato volba aktivní, zobrazuje se nad obrázkem (kromě případného obrysu stopy) i klasický kurzor. Jeho typ je určen následující volbou.

Cursor mode

Tato volba má vliv pouze, je-li zaškrtnuta volba Zobrazovat kurzor kreslícího nástroje. Zde lze volit mezi třemi typy kurzoru: Ikona nástroje zobrazuje kurzor v podobě malé ikony aktivního nástroje. Ikona nástroje s nitkovým křížem doplňuje kurzor o zaměřovací kříž označující střed. Pouze nitkový kříž zobrazuje pouze tento kříž, pro všechny nástroje stejný.

Pointer handedness

This option decides the direction of the pointer. The default is Right-handed. When Left-handed is chosen, the pointer is flipped horizontally.