6.18. Kuvaikkunat

Kuva 15.103. Kuvaikkunat

Kuvaikkunat

This page lets you customize several aspects of the behavior of image windows.


6.18.1. Asetukset

Yleiset

Use Show all by default

Please refer to Kohta 5.3, ”Show All” to understand this option.

Käytä Dot for dot oletuksena

Using Dot for dot means that at 1:1 zoom, each pixel is the image is scaled to one pixel on the display. If Dot for dot is not used, then the displayed image size is determined by the X and Y resolution of the image. See the Scale Image section for more information.

Marssivien muurahaisten nopeus

Kun luot valinnan, sen reuna näytetään katkoviivalla, joiden välit näyttävät liikkuvan, marssien hitaasti reunaa pitkin: niitä kutsutaan leikillään marching ants. Mitä pienempi tänne syötetty arvo on, sitä nopeammin muurahaiset marssivat (ja sitä häiritsevämpiä ne ovat!).

Zoomaus ja koon muuttamisen toiminta

Muuta ikkunan kokoa zoomaamalla

If this option is checked, then each time you zoom the image, the image window will automatically resize to follow it. Otherwise, the image window will maintain the same size when you zoom the image.

Muuta ikkunan kokoa kuvan koon muuttuessa

Jos tämä ruutu on raksitettu, joka kerta kun muutat kuvan kokoa, leikkaamalla tai kokoa muuttamalla, kuvaikkuna muuttaa automaattisesti kokoaan vastaamaan sitä. Muuten, kuvaikkuna säilyttää saman koon.

Alkuperäinen zoomaussuhde

You can choose either to have images, when they are first opened, scaled so that the whole image fits comfortably on your display, or else shown at 1:1 zoom. If you choose the second option, and the image is too large to fit on your display, then the image window will show only part of it (but you will be able to scroll to other parts).

Välilyönti

Samalla kun välilyöntiä painetaan
  • Pan view (oletusarvo) tai

  • Toggle to Move Tool

  • Ei toimintoa

Hiiriosoittimet

Näytä siveltimen ääriviiva

Jos tämä vaihtoehto on valittuna, kun käytät maalaustyökalua, siveltimen ääriviiva on näkyvissä kuvassa samalla kun liikutat kursoria ympäriinsä. Hitailla järjestelmillä, jos sivellin on hyvin iso, tämä voi ajoittain aiheuttaa viivettä GIMPin kyvyssä seurata liikkeitäsi: Jos näin käy, kytkemällä tämä pois voi auttaa. Muutoin tulet varmasti löytämään sen hyvin hyödylliseksi.

Näytä maalaustyökalun osoitin

Jos tämä vaihtoehto on valittuna, kursori näytetään. Tämä on siveltimen ääriviivan lisäksi, jos siveltimen ääriviiva näytetään. Kursorin tyyppi määritellään seuraavassa vaihtoehdossa.

Osoittimen muoto

Tällä valinnalla ei ole vaikutusta ellei Show paint tool cursorole valittuna. Jos se on, sinulla on kolme vaihtoehtoa: Tool icon, joka näyttää tämänhetkisen aktiivisen työkalun ikonin esiintymisen kursorin vieressä; Tool icon with crosshair, joka näyttää ikonin sekä tähtäimen, joka edustaa kursorin keskipistettä; tai Crosshair only.

Pointer handedness

This option decides the direction of the pointer. The default is Right-handed. When Left-handed is chosen, the pointer is flipped horizontally.