6.18. Παράθυρα εικόνων

Σχήμα 15.103. Προτιμήσεις γενικού παραθύρου εικόνας

Προτιμήσεις γενικού παραθύρου εικόνας

Αυτή η σελίδα σας επιτρέπει την προσαρμογή πολλών πτυχών συμπεριφοράς των παραθύρων εικόνας.


6.18.1. Επιλογές

Γενικά

Χρήση από προεπιλογή του «Εμφάνιση όλων»

Ανατρέξτε στο Τμήμα 5.3, «Εμφάνιση όλων» για να κατανοήσετε αυτήν την επιλογή.

Χρήση από προεπιλογή του «κουκκίδα για κουκκίδα»

Χρήση του «Κουκκίδα για κουκκίδα» σημαίνει ότι σε εστίαση 1:1, κάθε εικονοστοιχείο της εικόνας αντιστοιχεί σε ένα εικονοστοιχείο της προβολής. Εάν το «Κουκκίδα για κουκκίδα» δεν χρησιμοποιείται, τότε το εμφανιζόμενο μέγεθος εικόνας καθορίζεται από την ανάλυση Χ και Υ της εικόνας. Δείτε την ενότητα Κλιμάκωση εικόνας για περισσότερες πληροφορίες.

Ταχύτητα κινούμενων στιγμών

Όταν δημιουργείται μια επιλογή, η άκρη της εμφανίζεται ως γραμμή με παύλες που εμφανίζονται για μετακίνηση, περπατώντας αργά κατά μήκος του ορίου: αποκαλούνται περιπαικτικά «μυρμήγκια που περπατούν». Όσο πιο μικρή η εισαγόμενη τιμή εδώ, τόσο πιο γρήγορα περπατούν τα μυρμήγκια (και συνεπώς είναι πιο ταραγμένα!).

Συμπεριφορά εστίασης και αλλαγής μεγέθους

Αλλαγή μεγέθους παραθύρου στην εστίαση

Εάν αυτή η επιλογή επισημανθεί, τότε κάθε φορά που εστιάζετε την εικόνα, το παράθυρο εικόνας θα αλλάξει μέγεθος αυτόματα για να το ακολουθήσει. Διαφορετικά, το παράθυρο εικόνας θα διατηρήσει το ίδιο μέγεθος όταν εστιάζετε την εικόνα.

Αυξομείωση παραθύρου στην αλλαγή μεγέθους εικόνας

Εάν αυτή η επιλογή σημειωθεί, τότε κάθε φορά που αλλάζει το μέγεθος της εικόνας, με περικοπή ή αλλαγή μεγέθους της, το παράθυρο εικόνας θα αλλάξει μέγεθος αυτόματα για να ακολουθήσει. Αλλιώς, το παράθυρο εικόνας θα διατηρήσει το ίδιο μέγεθος.

Αρχικός λόγος εστίασης

Μπορείτε να διαλέξετε είτε να έχετε εικόνες, όταν πρωτοανοίγουν, κλιμακωμένες έτσι ώστε η συνολική εικόνα να ταιριάζει άνετα στην οθόνη σας, ή αλλιώς εμφανίζεται σε εστίαση 1:1. Εάν επιλέξετε την δεύτερη επιλογή και η εικόνα είναι υπερβολικά μεγάλη για να ταιριάξει στην οθόνη σας, τότε το παράθυρο εικόνας θα δείξει μόνο ένα μέρος της (αλλά μπορείτε να την κυλήσετε σε άλλα μέρη).

Πλήκτρο διαστήματος

Ενώ πιέζεται το πλήκτρο διαστήματος
  • Πανοραμική προβολή (προεπιλογή) ή

  • Εναλλαγή στο εργαλείο μετακίνησης

  • Καμία ενέργεια

Δρομείς ποντικιού

Εμφάνιση περιγράμματος πινέλου

Εάν αυτή επιλογή έχει σημειωθεί, τότε όταν χρησιμοποιείτε εργαλείο ζωγραφικής, το περίγραμμα του πινέλου θα εμφανιστεί στην εικόνα καθώς μετακινείτε το δείκτη τριγύρω. Σε αργά συστήματα, εάν το πινέλο είναι πολύ μεγάλο, αυτό μπορεί ευκαιριακά να προκαλέσει κάποια καθυστέρηση στην ικανότητα του GIMP να ακολουθεί τις κινήσεις σας: εάν αυτό ισχύει, απενεργοποιώντας το ίσως βοηθήσει. Αλλιώς, θα το βρείτε προφανώς πολύ χρήσιμο.

Εμφάνιση δείκτη στα εργαλεία ζωγραφικής

Εάν αυτό σημειωθεί, ένας δείκτης θα εμφανιστεί. Αυτό είναι προσθήκη στο περίγραμμα πινέλου, εάν το περίγραμμα πινέλου εμφανίζεται. Ο τύπος του δείκτη καθορίζεται από την επόμενη επιλογή.

Λειτουργία δρομέα

Αυτή η επιλογή δεν έχει κανένα αποτέλεσμα εκτός και η Εμφάνιση δείκτη στα εργαλεία ζωγραφικής είναι σημειωμένη. Εάν είναι, έχετε τρεις επιλογές: Εικονίδιο εργαλείου, που προκαλεί την εμφάνιση μιας μικρής εικονικής αναπαράστασης του τρέχοντος ενεργού εργαλείου δίπλα στο δείκτη· Εικονίδιο εργαλείου με σταυρόνημα, που εμφανίζει το εικονίδιο καθώς και ένα σταυρόνημα που δείχνει το κέντρο του δρομέα, ή Μόνο σταυρόνημα.

Χειρισμός δείκτη

Αυτή η επιλογή καθορίζει την κατεύθυνση του δείκτη. Η προεπιλογή είναι Δεξιόχειρας. Όταν επιλέγεται Αριστερόχειρας, ο δείκτης αναστρέφεται οριζόντια.