3.6. Tužka

Nástroj Tužka slouží ke kreslení čar s tvrdým okrajem od ruky. Tužka je velmi podobná nástroji Štětec. Hlavní rozdíl mezi nimi je ten, že i když oba nástroje používají stejnou stopu, Tužka netvoří neostré okraje ani při použití velmi neostré stopy s mlhavými okraji. Nástroj tužka nepoužívá ani vyhlazování (antialiasing).

Proč ale pracovat s takovým hrubým nástrojem? Asi nejčastější použití najde při práci s velmi malými obrázky, například ikonami, s kterými se obvykle pracuje při velkém zvětšení a je potřeba každý pixel upravovat zvlášť. S Tužkou si můžete být jisti, že každý pixel v rozsahu stopy bude ovlivněn přesně podle vašeho přání.

[Tip] Tip

Pokud chcete Tužkou kreslit rovné čáry (nebo kterýmkoliv jiným kreslícím nástrojem), klikněte na počáteční bod, podržte klávesu Shift a klikněte na koncový bod.

3.6.1. Activating the Tool

There are different possibilities to activate the tool:

  • From the main menu: ToolsPaint ToolsPencil.

  • By clicking the tool icon in the Toolbox.

  • By pressing the N keyboard shortcut.

3.6.2. Key modifiers (Defaults)

Ctrl

Podržení klávesy Ctrl změní dočasně Tužku na Barevnou pipetu.

Shift

This key places the pencil tool into straight line mode. Holding Shift while clicking the mouse Left Button will generate a straight line. Consecutive clicks will continue drawing straight lines that originate from the end of the last line.

3.6.3. Options

Obrázek 14.63. Pencil Tool options

„Pencil“ Tool options

Normally, tool options are displayed in a window attached under the Toolbox as soon as you activate a tool. If they are not, you can access them from the main menu through WindowsDockable WindowsTool Options which opens the option window of the selected tool.

Mode; Opacity; Brush; Size; Aspect Ratio; Angle; Spacing; Hardness; Dynamics; Dynamics Options; Force; Apply Jitter; Smooth Stroke; Lock brush size to view; Incremental
See the Common Paint Tool Options for a description of tool options that apply to many or all paint tools.