3.6. Blyant

Blyanten vert brukt når du skal teikna på frihand med klart avgrensa strek. Verktøyet liknar nokså mykje på målarpenselen, men gir alltid ein strek med skarpe, harde kantar sjølv om du nyttar diffuse penslar.

Dette kan vera nyttig når du arbeider med svært små bilete som t.d. ikon, eller med store forstørringar av eit bilete, og ønskjer kontroll på kvar einaste piksel slik at alle endringar vert eksakt slik du ønskjer det.

[Tips] Tips

Skal du teikna rette linjer med blyanten, eller ein del av dei andre teikneverktøya, klikk på startpunktet, trykk deretter på, og hald nede Shift-tasten og klikk på sluttpunktet.

3.6.1. Aktivering

Du kan hente fram dette verktøyet anten frå

  • From the main menu: ToolsPaint ToolsPencil.

  • By clicking the tool icon in the Toolbox.

  • By pressing the N keyboard shortcut.

3.6.2. Valtastane (normalinnstillinga)

Ctrl

Hald denne tasten nede for å gjere blyanten om til ein fargeplukkar.

Shift

Gjer at blyanten teiknar rette linjer. Held du nede Shift medan du klikkar med venstre museknapp vil dette lage ei rett linje mellom det punktet du sist klikka på og til det nye klikkpunktet.

3.6.3. Innstillingar

Figur 14.63. Innstillingane for «penselverktøyet»

Innstillingane for «penselverktøyet»

Normally, tool options are displayed in a window attached under the Toolbox as soon as you activate a tool. If they are not, you can access them from the main menu through WindowsDockable WindowsTool Options which opens the option window of the selected tool.

Mode; Opacity; Brush; Size; Aspect Ratio; Angle; Spacing; Hardness; Dynamics; Dynamics Options; Force; Apply Jitter; Smooth Stroke; Lock brush size to view; Incremental
Du finn ei beskriving av innstillingar som gjeld mange eller alle teikneverktøya under felles innstillingar for teikneverktøya.