5.5. Vykreslení cesty

Obrázek 7.12. Stroking paths

Stroking paths

Čtyři cesty z horního obrázku, každá vykreslená jiným způsobem.


Paths do not alter the appearance of the image pixel data unless they are stroked, using EditStroke Paths… from the main menu or the Paths dialog right-click menu, or the Stroke Path button in the Tool Options dialog for the Paths tool.

Volba Vykreslit cestu, ať už provedená jakýmkoliv způsobem, otevře dialog, ve kterém je možno nastavit detailní parametry vykreslení. Lze vybírat z různých stylů čar, můžete cestu vykreslit kterýmkoliv kreslícím nástrojem, včetně neobvyklých, například Razítka, Gumy a dalších.

Obrázek 7.13. The Stroke Path dialog

The Stroke Path dialog

Dalších efektů při vykreslování cest můžete dosáhnout několikanásobným vykreslením cesty různým typem čar či různě širokými štětci. Možnosti jsou v tomto směru v podstatě neomezené.