2.3. Dialog Cesty

The Paths dialog is used to manage paths, allowing you to create or delete them, save them, convert them to and from selections, etc. Please see 5 – „ Cesty for more information about paths.

Obrázek 15.12. The Paths dialog

The „Paths“ dialog

2.3.1. Aktivace dialogu

This dialog is a dockable dialog; see the section 2.3 – „Dokování dialogů“ for help on manipulating it.

You can access it:

 • From the main menu, as WindowsDockable DialogsPaths.

 • From the Tab menu in any dockable dialog by clicking on and selecting Add TabPaths.

In the Windows menu, there is a list of detached windows which exists only if at least one dialog remains open. In this case, you can raise the Paths dialog from the main menu: WindowsPaths.

2.3.2. Using the Paths Dialog

Overview

This dialog shows a list of all paths present in the current image. For each path you can set their attributes, as explained below, and perform certain actions using the buttons at the bottom of the dialog, or using the context menu.

In multi-window mode, you can show the name of the active image at the top of the dock by choosing Show Image Selection from the Tab menu. This allows you to see at a glance to which image the paths you are working on belong.

Pokud není seznam prázdný, je v každém okamžiku jedna z cest v seznamu aktivní. Právě na aktivní cestu se vztahují všechny operace, ať už je zadáte pomocí nabídky dialogu nebo tlačítek v jeho dolní části. Aktivní cesta je v seznamu zvýrazněná. Cesta, na kterou v seznamu kliknete, se stane aktivní cestou.

Right-clicking on any entry in the list brings up the Paths Menu. You can also access the Paths Menu from the dialog Tab menu.

Selecting multiple paths

GIMP allows you to select multiple paths and perform actions on them, like stroking or filling. Selecting multiple paths is done by using the mouse and Shift key, for adding a range of paths, or Ctrl key, for adding or removing the clicked path.

Path list header

Directly above the list of paths is the header bar. On the left you see the icons that identify the visibility and lock columns. In the middle a text label will tell you how many paths are currently selected if it is more than one.

On the right you see the search entry. Clicking here will allow you to search for and select one or more paths. You will also be able to save this search for future use.

For more details about searching see Search layers and Saved searches.

Path attributes

Every path is shown in the list with its own attributes, which are very similar to the layer attributes:

Viditelnost cest

By default, paths are not visible. This icon is shown when the path is visible. Clicking this toggles between visible and invisible. When a path is visible, a border is drawn over each path segment on the image display. This does not change the actual pixel data of the image. Shift-clicking on the icon causes all other paths to be hidden.

Path lock attributes

Each path has lock attributes. If one of its attributes is set, the respective lock icon will show up in front of the thumbnail.

When multiple attributes are set, a double lock icon will show here. Clicking in this column allows you to change these attributes.

Lock path

This icon shows when lock path is enabled for the current path. When this is enabled, the path is locked for any action that changes it, meaning there will be no changes done to this path. Clicking the icon toggles between enabled and disabled.

Lock path position

This icon shows when lock path position is enabled for the current path. When this is enabled, the path is locked for any action that changes its position. Clicking the icon toggles between enabled and disabled.

Lock visibility

This toggle button controls the Lock setting for the visibility of the path. If this is enabled, the path visibility cannot be changed until you disable the lock.

Thumbnail

A small preview icon represents the effect of the path. This preview can be enlarged by holding down the left mouse button on it. If you drag the thumbnail into the Layers dialog, it will create a new layer with a rasterized copy of the path.

Název cesty

The name of the path, which must be unique within the image. Double-clicking on the name will allow you to edit it. If the name you create already exists, a number will be appended (e.g., #1) to make it unique.

Managing paths

Below the paths list is a set of buttons that allow you to manage your paths by performing operations on them.

These buttons correspond to entries in the context menu (accessed by right-clicking on an entry in the list), but some of them have extra options obtainable by holding down modifier keys while pressing the button.

Nová cesta

See New Path. Holding down Shift makes a new (empty) path with the last used values, without opening the New Path dialog.

Raise Paths

See Raise Paths. Holding down Shift moves the selected paths to the top of the list.

Lower Paths

See Lower Paths. Holding down Shift moves the selected paths to the bottom of the list.

Duplicate Paths

See Duplicate Paths.

Paths to Selection

Converts paths into a selection; see Paths to Selection for a full explanation. You can use modifier keys to set the way the new selection interacts with the existing selection:

Modifikační klávesa Akce
None Nahrazení stávajícího výběru
Shift Add to selection
Ctrl Subtract from selection
Shift+Ctrl Průnik se stávajícím výběrem
Výběr do cesty

Shift-clicking this button brings up the Advanced Settings dialog that allows you to adjust how the selection is converted to a path.

Paint along the paths

See Stroke Paths. Holding down Shift strokes the paths based on the last used values without opening the Stroke Paths dialog.

Delete Paths

Delete Paths deletes the currently selected paths.

2.3.3. Kontextová nabídka dialogu Cesty

Obrázek 15.13. Kontextová nabídka dialogu Cesty

Kontextová nabídka dialogu Cesty

Kontextovou nabídku dialogu Cesty lze vyvolat kliknutím pravého tlačítka myši na položku v seznamu cest nebo volbou nejhořejší položky (Menu Cesty) v nabídce karty dialogu Cesty. Tato nabídka umožňuje přístup ke většině příkazů pro práci s cestami.

Edit Path

Edit Path is an alternative way to activate the Paths tool, used for creating and manipulating paths. It can also be activated from the Toolbox, or by using the keyboard shortcut B.

Upravit atributy cesty

Volbou Upravit atributy cesty otevřete dialog, ve kterém můžete upravit název (jméno) cesty. To můžete udělat i dvojitým poklepáním na jméno cesty přímo v seznamu.

Color Tags

Color Tags brings up a sub menu, similar to the one in the Layers Dialog, that allows you to select a color tag for the selected paths.

Nová cesta

Volbou Nová cesta vytvoříte novou cestu, která se automaticky stane aktivní. V dialogu zadejte pro cestu jméno. Nová cesta neobsahuje žádné kotevní body, ty musíte vytvořit pomocí nástroje Cesta.

Raise Paths

Raise Paths moves the selected paths one slot higher in the list in the Paths dialog.

The position of a path in the list has no functional significance, so this is simply a convenience to help you keep things organized.

Lower Paths

Lower Pathsmoves the selected paths one slot lower in the list in the Paths dialog.

The position of a path in the list has no functional significance, so this is simply a convenience to help you keep things organized.

Duplicate Paths

Duplicate Paths creates a copy of the selected paths, assigns unique names, adds it to the list in the Paths dialog, and makes it the selected paths for the image. The copies will be visible only if the original paths were visible.

Delete Paths

Delete Paths deletes the currently selected paths.

Sloučit viditelné cesty

Sloučit viditelné cesty vezme všechny viditelné cesty v obrázku (tedy cesty, u kterých je zobrazena ikona otevřeného oka) a udělá z nich komponenty jedné jediné cesty. To je výhodné například tehdy, pokud chcete všechny cesty vykreslit stejným způsobem atd.

Paths to Selection; Add Paths to Selection; Subtract Paths from Selection; Intersect Paths with Selection

These commands all convert the active paths into a selection, and then combine it with the existing selection in the specified ways. (Paths to Selection discards the existing selection and replaces it with one formed from the path.) If necessary, any unclosed components of the path are closed by connecting the last anchor point to the first anchor point with a straight line. The marching ants for the resulting selection should closely follow the path, but don't expect the correspondence to be perfect.

Výběr do cesty

Tento příkaz můžete zadat různými způsoby:

 • From the main menu, as SelectTo Path

 • Z nabídky dialogu Cesty: Výběr do cesty.

 • From the Selection to Path button at the bottom of the Paths dialog.

Selection to Path creates a new path from the image's selection. In most cases the resulting path will closely follow the marching ants of the selection, but the correspondence will not usually be perfect.

Converting a two-dimensional selection mask into a one-dimensional path involves some rather tricky algorithms: you can alter the way it is done using the Advanced Options, which are accessed by holding down the Shift key while pressing the Selection to Path button at the bottom of the Paths dialog. This brings up the Advanced Settings dialog, which allows you to set a lot of different options. In general, Selection to Path will do what you expect it to, without the need to adjust the advanced settings.

Fill Paths

Tento příkaz můžete zadat různými způsoby:

 • From the main menu, as EditFill Paths…

 • From the Paths dialog menu, as Fill Paths….

 • From the Fill Paths button in the Tool Options for the Paths tool.

Fill Paths fills all areas delimited by the selected paths with the current foreground color or currently selected pattern. See the section about Fill Paths for more information.

Stroke Paths…

Tento příkaz můžete zadat různými způsoby:

 • From the main menu, as EditStroke Paths…

 • From the Paths dialog menu, as Stroke Paths….

 • From the Paint along the path button at the bottom of the Paths dialog.

 • From the Stroke Paths button in the Tool Options for the Paths tool.

Stroke Paths renders the selected paths on the active layer of the image, permitting a wide variety of line styles and stroking options. See the sections about Stroke Paths and Stroking for more information.

Copy Paths

Copy Paths copies the selected paths to the Paths Clipboard, enabling you to paste it into a different image.

[Tip] Tip

You can also copy and paste paths by dragging their icon from the Paths dialog into the target image's display.

[Poznámka] Poznámka

When you copy a path to an image, it is not visible. You have to make it visible in the Paths dialog.

Importovat cestu

Paste Path creates a new path from the contents of the Path Clipboard, adds it to the list in the Paths dialog, and makes it the active path for the image. If no path has previously been copied into the clipboard, the menu entry will be disabled.

Export Paths

Export Paths… allows you to save a path to a file: it pops up a file save dialog that allows you to specify the file name and location. You can later add this path to any GIMP image using the Import Path command. The format used for saving paths is SVG: this means that vector-graphics programs such as Inkscape will also be able to import the paths you save. See the Paths section for more information on SVG files and how they relate to GIMP paths.

Exportovat cestu

Import Path… creates a new path from an SVG file: it pops up a file chooser dialog that allows you to navigate to the file. See the Paths section for information on SVG files and how they relate to GIMP paths.