5.5. Χρωματισμός μονοπατιού

Σχήμα 7.12. Χρωματισμός μονοπατιών

Χρωματισμός μονοπατιών

Τα τέσσερα μονοπάτια της πιο πάνω εικόνας, καθένα βαμμένο με διαφορετικό τρόπο.


Paths do not alter the appearance of the image pixel data unless they are stroked, using EditStroke Paths… from the main menu or the Paths dialog right-click menu, or the «Stroke Path» button in the Tool Options dialog for the Paths tool.

Επιλέγοντας «Χρωματισμός μονοπατιού» με οποιοδήποτε τρόπο εμφανίζεται ένας διάλογος που επιτρέπει τον έλεγχο του τρόπου βαφής. Μπορείτε να επιλέξετε από μια μεγάλη ποικιλία μορφοποιήσεων γραμμών ή μπορείτε να βάψετε με οποιοδήποτε από τα εργαλεία ζωγραφικής, συμπεριλαμβάνοντας ασυνήθιστα εργαλεία, όπως εργαλείο κλωνοποίησης, το εργαλείο μουτζούρας, τη σβήστρα κλ.

Σχήμα 7.13. Ο διάλογος Χρωματισμός μονοπατιού

Ο διάλογος Χρωματισμός μονοπατιού

Μπορείτε παραπέρα να αυξήσετε το εύρος των αποτελεσμάτων βαφής, βάφοντας ένα μονοπάτι πολλές φορές ή χρησιμοποιώντας γραμμές ή πινέλα διαφορετικού πλάτους. Οι δυνατότητες για ενδιαφέροντα αποτελέσματα είναι απεριόριστες.