5.5. Een Pad Belijnen

Afbeelding 7.12. Paden belijnen

Paden belijnen

De vier paden van de vorige afbeelding elk op een andere manier belijnd.


Paths do not alter the appearance of the image pixel data unless they are stroked, using EditStroke Paths… from the main menu or the Paths dialog right-click menu, or the Stroke Path button in the Tool Options dialog for the Paths tool.

Alle vormen van Pad belijnen brengen een dialoogvenster in beeld om in te vullen hoe het belijnen moet gebeuren. U hebt de keuze uit de hele verzameling lijnstijlen en patronen en u kunt belijnen met alle tekengereedschappen, inclusief ongebruikelijke als klonen, uitsmeren, vervagen enz.

Afbeelding 7.13. Het dialoogvenster Pad belijnen

Het dialoogvenster Pad belijnen

U kunt het scala van mogelijkheden nog verder vergroten door het pad meer dan een keer te belijnen, met dezelfde of verschillende instellingen.