5.25. Vis linjalar

Kommandoen Vis linjalar gjer linjalane tilgjengelege eller utilgjengelege i biletvindauget. Det kan vere fornuftig å gjere linjalane usynlege når du arbeider i fullskjerm.

Du kan forandre normalvisinga for linjalane i dialogvindauget innstillingar for biletvindauget i menyen ifor brukarinnstillingane.

5.25.1. Aktivering

  • You can access this command from the main menu through ViewShow Rulers,

  • eller med snarvegen Shift + Ctrl + R.