5.25. Εμφάνιση χαράκων

Η εντολή Εμφάνιση χάρακα ενεργοποιεί και απενεργοποιεί την εμφάνιση των χαράκων. Μπορεί να είναι χρήσιμη η απενεργοποίηση τους, όταν δουλεύετε σε κατάσταση πλήρους οθόνης.

Μπορείτε να ορίσετε την προεπιλογή για τους χάρακες στο διάλογο εμφάνιση παράθυρου εικόνας.

5.25.1. Ενεργοποίηση της εντολής

  • You can access this command from the main menu through ViewShow Rulers,

  • ή χρησιμοποιώντας τη συντόμευση πληκτρολογίου Shift+Ctrl+R.