6.24. Horlivé ořezávání

Horlivé ořezávání ořezává obrázek podle barvy. Ořezává okraje, ale i oblasti uvnitř obrázku.

[Výstraha] Výstraha

Horlivé ořezávání ořezává všechny vrstvy, ale analyzuje pouze vrstvu aktivní. To může vyústit ve ztrátu informace.

6.24.1. Příklad

Obrázek 16.71. Zealous Crop Example

„Zealous Crop“ Example

Original image

„Zealous Crop“ Example

Autocrop applied

„Zealous Crop“ Example

Zealous Crop applied


6.24.2. Activating the Command

  • You can access this command from the main menu through ImageZealous Crop.