6.24. Έξυπνη περικοπή

Η εντολή Έξυπνη περικοπή περικόπτει μια εικόνα χρησιμοποιώντας ένα μονό συμπαγές χρώμα ως οδηγό. Περικόπτει τις ακμές, όπως με την εντολήΑυτόματη περικοπή, αλλά περικόπτει επίσης τις περιοχές στο μέσο της εικόνας που έχουν το ίδιο χρώμα (τουλάχιστον, κατ' αρχήν).

[Προσοχή] Προσοχή

Παρακαλώ σημειώστε ότι η Έξυπνη περικοπή περικόπτει όλες τις στρώσεις, αν και αναλύει την ενεργή στρώση. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια πληροφοριών από τις άλλες στρώσεις.

6.24.1. Παράδειγμα

Σχήμα 16.71. Παράδειγμα για την «Έξυπνη περικοπή»

Παράδειγμα για την «Έξυπνη περικοπή»

Αρχική εικόνα

Παράδειγμα για την «Έξυπνη περικοπή»

Η «Αυτόματη περικοπή» εφαρμοσμένη

Παράδειγμα για την «Έξυπνη περικοπή»

Η «Έξυπνη περικοπή» εφαρμοσμένη


6.24.2. Ενεργοποίηση της εντολής

  • You can access this command from the main menu through ImageZealous Crop.