6.24. Escapçat Zealous

L'ordre Escapçat Zealous escapça la imatge amb un sol color sòlid com a guia. Escapça les vores, com l'ordre Escapça però també escapça les àrees del mig de la imatge que tinguin el mateix color (en principi).

[Atenció] Atenció

Cal tenir en compte que l'Escapçat Zealous escapça totes les capes, encara que només analitzi la capa activa. Això pot comportar una pèrdua d'informació de les altres capes.

6.24.1. Exemple

Figura 16.73. Exemple d'«Escapçat Zealous»

Exemple d'«Escapçat Zealous»

Imatge original

Exemple d'«Escapçat Zealous»

«Escapçat» aplicat

Exemple d'«Escapçat Zealous»

«Escapçat Zealous» aplicat


6.24.2. Activació de l'ordre

  • You can access this command from the main menu through ImageZealous Crop.