5. Menuen Vis

5.1. Introduction to the View Menu

Figur 16.42. Contents of the View menu

Contents of the View menu

This section describes the View menu, which contains commands that affect the visibility or appearance of the image and various elements of the interface.

[Bemærk] Bemærk

Ud over kommandoerne, der er beskrevet her, kan du også finde andre punkter i menuen. De er ikke en del af selve GIMP, men er blevet tilføjet af udvidelsesmoduler. Du kan finde information om et udvidelsesmoduls funktionalitet ved at referere til dets dokumentation.