Kapitel 16. Menuer

Indholdsfortegnelse

1. Introduktion til menuer
1.1. Hovedmenuen
1.2. Genvejsmenuer
1.3. Fanebladsmenuer
2. Menuen Fil
2.1. Oversigt
2.2. Nyt …
2.3. Opret
2.4. Åbn …
2.5. Åbn som lag …
2.6. Åbn placering …
2.7. Åbn seneste
2.8. Gem
2.9. Gem som …
2.10. Gem en kopi …
2.11. Fortryd ændringer
2.12. Eksportér … og Overskriv …
2.13. Eksportér som …
2.14. Opret skabelon …
2.15. Udskriv
2.16. Send via e-mail
2.17. Kopiér billedplacering
2.18. Vis i filhåndtering
2.19. Luk
2.20. Luk alle
2.21. Afslut
3. Menuen Redigér
3.1. Edit Menu Entries
3.2. Fortryd
3.3. Gentag
3.4. Fortrydelseshistorik
3.5. Klip
3.6. Kopiér
3.7. Copy Visible
3.8. Indsæt
3.9. Paste Into Selection
3.10. Paste In Place
3.11. Paste Into Selection In Place
3.12. Paste as
3.13. Buffer
3.14. Ryd
3.15. Fill with FG Color
3.16. Fill with BG Color
3.17. Fill with Pattern
3.18. Fill Selection Outline
3.19. Fill Path
3.20. Bestryg markering
3.21. Stroke Paths
3.22. Preferences
3.23. Input Devices
3.24. Tastaturgenveje
3.25. Programudvidelser
3.26. Enheder
4. Menuen Marker
4.1. Introduktion til menuen Marker
4.2. Vælg alt
4.3. Intet
4.4. Invertér
4.5. Float
4.6. By Color
4.7. From Path
4.8. Markeringsredigering
4.9. Udvisk
4.10. Skærp
4.11. Shrink
4.12. Grow
4.13. Kant
4.14. Remove Holes
4.15. Distort
4.16. Rounded Rectangle
4.17. Toggle Quick Mask
4.18. Save to Channel
4.19. To Path
5. Menuen Vis
5.1. Introduction to the View Menu
5.2. New View
5.3. Show All
5.4. Dot for Dot
5.5. Zoom
5.6. Flip & Rotate (0°)
5.7. Center Image in Window
5.8. Shrink Wrap
5.9. Full Screen
5.10. Navigation Window
5.11. Display Filters
5.12. Farvestyring
5.13. Show Selection
5.14. Show Layer Boundary
5.15. Show Canvas Boundary
5.16. Show Guides
5.17. Show Grid
5.18. Show Sample Points
5.19. Snap to Guides
5.20. Lås til gitter
5.21. Snap to Canvas
5.22. Snap to Active Path
5.23. Padding Color
5.24. Show Menubar
5.25. Show Rulers
5.26. Show Scrollbars
5.27. Show Statusbar
6. Menuen Billede
6.1. Overview
6.2. Duplicate
6.3. Tilstand
6.4. RGB mode
6.5. Grayscale mode
6.6. Indexed mode
6.7. Encoding
6.8. Color Management
6.9. Use sRGB Profile
6.10. Assign Color Profile
6.11. Convert to Color Profile
6.12. Discard Color Profile
6.13. Save Color Profile to File
6.14. Transformér
6.15. Flip Horizontally; Flip Vertically
6.16. Rotation
6.17. Lærredstørrelse
6.18. Fit Canvas to Layers
6.19. Fit Canvas to Selection
6.20. Udskriftsstørrelse
6.21. Skalér billede
6.22. Crop Image
6.23. Slice Using Guides
6.24. Zealous Crop
6.25. Forén synlige lag
6.26. Fladgør billede
6.27. Align Visible Layers…
6.28. Rektangler
6.29. New Guide (by Percent)
6.30. New Guide
6.31. New Guides from Selection
6.32. Remove all Guides
6.33. Configure Grid…
6.34. Billedegenskaber
6.35. Metadata
6.36. Metadata Viewer
6.37. Metadata Editor
7. Menuen Lag
7.1. Introduction to the Layer Menu
7.2. Nyt lag
7.3. New from Visible
7.4. New Layer Group
7.5. Duplicate layers
7.6. Anchor Floating Layer or Mask
7.7. Merge Down
7.8. Merge Layer Groups
7.9. Delete Layers
7.10. The Text Commands of the Layer Menu
7.11. Kassér tekstoplysninger
7.12. Text to Path
7.13. Text along Path
7.14. Stack Submenu
7.15. Select Previous Layers
7.16. Select Next Layers
7.17. Select Top Layer
7.18. Select Bottom Layer
7.19. Raise Layers
7.20. Lower Layers
7.21. Layers to Top
7.22. Layers to Bottom
7.23. Reverse Layer Order
7.24. The Mask Submenu
7.25. Add Layer Masks
7.26. Apply Layer Masks
7.27. Delete Layer Masks
7.28. Show Layer Masks
7.29. Edit Layer Mask
7.30. Disable Layer Masks
7.31. Masks to Selection
7.32. Add Masks to Selection
7.33. Subtract Masks from Selection
7.34. Intersect Masks with Selection
7.35. The Transparency Submenu
7.36. Tilføj alfakanal
7.37. Remove Alpha Channel
7.38. Farve til alfa
7.39. Semi-Flatten
7.40. Alfatærskel
7.41. Alpha to Selection
7.42. Add Alpha to Selection
7.43. Subtract Alpha from Selection
7.44. Intersect Alpha with Selection
7.45. The Transform Submenu
7.46. Flip Horizontally
7.47. Flip Vertically
7.48. Rotate 90° clockwise
7.49. Rotate 90° counter-clockwise
7.50. Rotate 180°
7.51. Arbitrary Rotation
7.52. Forskydning
7.53. Layer Boundary Size
7.54. Layers to Image Size
7.55. Skalering af lag
7.56. Resize Layers to Selection
7.57. Crop Layers to Content
8. Menuen Farver
8.1. Introduction to the Colors Menu
8.2. Color Balance
8.3. Color Temperature
8.4. Hue Chroma
8.5. Hue-Saturation
8.6. Mætning
8.7. Exposure
8.8. Shadows-Highlights
8.9. Brightness-Contrast
8.10. Levels
8.11. Curves
8.12. Invertér
8.13. Linear Invert
8.14. Value Invert
8.15. The Auto Submenu
8.16. Udlign
8.17. Hvidbalance
8.18. Stræk kontrast
8.19. Stræk HSV-kontrast
8.20. Farveforbedring
8.21. The Components Submenu
8.22. Kanalmixer
8.23. Extract Component
8.24. Mono Mixer
8.25. Sammensætning
8.26. Opbrydning
8.27. Recompose
8.28. The Desaturate Submenu
8.29. Color to Gray
8.30. Desaturate
8.31. Mono Mixer
8.32. Sepia
8.33. The Map Submenu
8.34. Rearrange Colormap
8.35. Set Colormap
8.36. Alien Map
8.37. Farveudveksling
8.38. Rotate Colors
8.39. Gradient Map
8.40. Palette Map
8.41. Prøvefarvelægning
8.42. The Tone Mapping Submenu
8.43. Fattal et al. 2002
8.44. Mantiuk 2006
8.45. Reinhard 2005
8.46. Stress
8.47. Destripe
8.48. Retinex
8.49. The Info Submenu
8.50. Histogram
8.51. Border Average
8.52. Export Histogram
8.53. Jævn palet
8.54. Threshold
8.55. Colorize
8.56. Posterize
8.57. Color to Alpha…
8.58. Dither
8.59. RGB Clip
8.60. Hot…
9. Menuen Værktøjer
9.1. Introduktion til menuen Værktøjer
10. Menuen Filtre
10.1. Introduction to the Filters Menu
10.2. Gentag seneste
10.3. Re-Show Last
10.4. Reset All Filters
10.5. The Python-Fu Submenu
10.6. The Script-Fu Submenu
11. Menuen Vinduer
12. Menuen Hjælp
12.1. Introduktion til menuen Hjælp
12.2. Hjælp
12.3. Konteksthjælp
12.4. Dagens tip
12.5. Om
12.6. Find og kør en kommando
12.7. Udvidelsesmodulbrowser
12.8. Procedurebrowseren
12.9. Fejlrapporter og anmodninger om funktioner
12.10. GIMP online
12.11. Brugermanual

1. Introduktion til menuer

Der er mange steder i GIMP, hvor du kan finde menuer. Formålet med dette kapitel er at forklare alle de kommandoer, som er tilgængelige fra hovedmenuen øverst i GIMPs vindue og hovedmenuen, du kan få frem ved at højreklikke i lærredet. Alle genvejsmenuerne og menupunkterne for de andre dialoger er beskrevet andetsteds i kapitlerne, der beskriver selve dialogerne.

1.1. Hovedmenuen

Hovedmenuen i tilstanden med flere vinduer.

[Bemærk] Bemærk

Hovedmenuen kan indeholde flere punkter, hvis du har tilføjet scripts eller udvidelsesmoduler.

1.2. Genvejsmenuer

Hvis du højreklikker på bestemte dele af grænsefladen til GIMP, vil en genvejsmenu åbne sig, som giver adgang til flere kommndoer afhængig af, hvor du klikkede. Udvalgte steder, hvor du kan tilgå genvejsmenuer, er:

  • Et højreklik på et billedvindue viser hovedmenuen. Det er nyttigt, når du arbejder i fuldskærmstilstand uden en menulinje.

  • Et højreklik på et lag i lagdialogen eller på en kanal i kanaldialogen viser funktioner for det valgte lag eller den valgte kanal.

  • Et højreklik på hovedmenulinjen har samme virkning som et venstreklik.

  • Et højreklik på titellinjen viser funktioner, som ikke tilhører GIMP, men som tilhører din computers vindueshåndteringsprogram.

1.3. Fanebladsmenuer

Fanebladsmenuen, der bruger en lille trekant, er ikke relateret til hovedmenuen, men nævnes her for fuldstændighedens skyld:

Alle dokbare dialoger har en fanebladsmenuknap som den, der er fremhævet herunder. Trykkes der på fanebladsmenuknappen, åbnes en speciel menu med fanebladsrelaterede handlinger samt et punkt øverst, som åbner dialogens genvejsmenu.

Figur 16.1. En dokbar dialog.

En dokbar dialog.

Et dialogvindue med fremhævet Fane-menuknap.

En dokbar dialog.

Fane-menuen.


Se Afsnit 2.3.2, “Fanebladsmenu” for at lære mere om Fane-menuer.