Kapitel 16. Menuer

Indholdsfortegnelse

1. Introduktion til menuer
1.1. The Main Menu
1.2. Genvejsmenuer
1.3. Fanebladsmenuer
2. Menuen Fil
2.1. Oversigt
2.2. New…
2.3. Opret
2.4. Open…
2.5. Open as Layers…
2.6. Open Location…
2.7. Open Recent
2.8. Gem
2.9. Save as…
2.10. Save a Copy…
2.11. Fortryd ændringer
2.12. Export… and Overwrite…
2.13. Export As…
2.14. Create Template…
2.15. Print
2.16. Send by Email
2.17. Copy Image Location
2.18. Show in File Manager
2.19. Luk
2.20. Close all
2.21. Afslut
3. Menuen Redigér
3.1. Edit Menu Entries
3.2. Fortryd
3.3. Gentag
3.4. Fortrydelseshistorik
3.5. Klip
3.6. Kopiér
3.7. Copy Visible
3.8. Indsæt
3.9. Paste Into Selection
3.10. Paste In Place
3.11. Paste Into Selection In Place
3.12. Paste as
3.13. Buffer
3.14. Ryd
3.15. Fill with FG Color
3.16. Fill with BG Color
3.17. Fill with Pattern
3.18. Fill Selection Outline
3.19. Fill Path
3.20. Bestryg markering
3.21. Stroke Paths
3.22. Preferences
3.23. Input Devices
3.24. Tastaturgenveje
3.25. Programudvidelser
3.26. Enheder
4. Menuen Marker
4.1. Introduktion til menuen Marker
4.2. Vælg alt
4.3. Intet
4.4. Invertér
4.5. Float
4.6. By Color
4.7. From Path
4.8. Markeringsredigering
4.9. Udvisk
4.10. Skærp
4.11. Shrink
4.12. Grow
4.13. Kant
4.14. Remove Holes
4.15. Distort
4.16. Rounded Rectangle
4.17. Toggle Quick Mask
4.18. Save to Channel
4.19. To Path
5. Menuen Vis
5.1. Introduction to the View Menu
5.2. New View
5.3. Show All
5.4. Dot for Dot
5.5. Zoom
5.6. Flip & Rotate (0°)
5.7. Center Image in Window
5.8. Shrink Wrap
5.9. Full Screen
5.10. Navigation Window
5.11. Display Filters
5.12. Farvestyring
5.13. Show Selection
5.14. Show Layer Boundary
5.15. Show Canvas Boundary
5.16. Show Guides
5.17. Show Grid
5.18. Show Sample Points
5.19. Snap to Guides
5.20. Lås til gitter
5.21. Snap to Canvas
5.22. Snap to Active Path
5.23. Padding Color
5.24. Show Menubar
5.25. Show Rulers
5.26. Show Scrollbars
5.27. Show Statusbar
6. Menuen Billede
6.1. Overview
6.2. Duplicate
6.3. Tilstand
6.4. RGB mode
6.5. Grayscale mode
6.6. Indexed mode
6.7. Encoding
6.8. Color Management
6.9. Use sRGB Profile
6.10. Assign Color Profile
6.11. Convert to Color Profile
6.12. Discard Color Profile
6.13. Save Color Profile to File
6.14. Transformér
6.15. Flip Horizontally; Flip Vertically
6.16. Rotation
6.17. Lærredstørrelse
6.18. Fit Canvas to Layers
6.19. Fit Canvas to Selection
6.20. Udskriftsstørrelse
6.21. Skalér billede
6.22. Crop Image
6.23. Slice Using Guides
6.24. Zealous Crop
6.25. Forén synlige lag
6.26. Fladgør billede
6.27. Align Visible Layers…
6.28. Rektangler
6.29. New Guide (by Percent)
6.30. New Guide
6.31. New Guides from Selection
6.32. Remove all Guides
6.33. Configure Grid…
6.34. Billedegenskaber
6.35. Metadata
6.36. Metadata Viewer
6.37. Metadata Editor
7. Menuen Lag
7.1. Introduction to the Layer Menu
7.2. Nyt lag
7.3. New From Visible
7.4. New Layer Group
7.5. Duplicate layer
7.6. Anchor layer
7.7. Merge Down
7.8. Merge Layer Group
7.9. Delete Layer
7.10. The Text Commands of the Layer Menu
7.11. Kassér tekstoplysninger
7.12. Stack Submenu
7.13. Select Previous Layers
7.14. Select Next Layers
7.15. Select Top Layer
7.16. Select Bottom Layer
7.17. Raise Layer
7.18. Lower Layer
7.19. Layer to Top
7.20. Layer to Bottom
7.21. The Reverse Layer Order command
7.22. The Mask Submenu
7.23. Add Layer Masks
7.24. Apply Layer Mask
7.25. Delete Layer Mask
7.26. Show Layer Masks
7.27. Edit Layer Mask
7.28. Disable Layer Masks
7.29. Masks to Selection
7.30. Add Layer Mask to Selection
7.31. Subtract Layer Mask from Selection
7.32. Intersect Layer Mask with Selection
7.33. The Transparency Submenu of the Layer menu
7.34. Tilføj alfakanal
7.35. Remove Alpha Channel
7.36. Farve til alfa
7.37. Semi-flatten
7.38. Alfatærskel
7.39. Alpha to Selection
7.40. Add Alpha channel to Selection
7.41. Subtract Alpha from Selection
7.42. Intersect Alpha channel with Selection
7.43. The Transform Submenu
7.44. Flip Horizontally
7.45. Flip Vertically
7.46. Rotate 90° clockwise
7.47. Rotate 90° counter-clockwise
7.48. Rotate 180°
7.49. Arbitrary Rotation
7.50. Forskydning
7.51. Layer Boundary Size
7.52. Layer to Image Size
7.53. Skalering af lag
7.54. Resize Layers to Selection
7.55. Crop Layers to Content
8. Menuen Farver
8.1. Introduction to the Colors Menu
8.2. Color Balance
8.3. Color Temperature
8.4. Hue Chroma
8.5. Hue-Saturation
8.6. Mætning
8.7. Exposure
8.8. Shadows-Highlights
8.9. Brightness-Contrast
8.10. Levels
8.11. Curves
8.12. Invertér
8.13. Linear Invert
8.14. Value Invert
8.15. The Auto Submenu
8.16. Udlign
8.17. Hvidbalance
8.18. Stræk kontrast
8.19. Stræk HSV-kontrast
8.20. Farveforbedring
8.21. The Components Submenu
8.22. Kanalmixer
8.23. Extract Component
8.24. Mono Mixer
8.25. Sammensætning
8.26. Opbrydning
8.27. Recompose
8.28. The Desaturate Submenu
8.29. Color to Gray
8.30. Desaturate
8.31. Mono Mixer
8.32. Sepia
8.33. The Map Submenu
8.34. Rearrange Colormap
8.35. Set Colormap
8.36. Alien Map
8.37. Farveudveksling
8.38. Rotate Colors
8.39. Gradient Map
8.40. Palette Map
8.41. Prøvefarvelægning
8.42. The Tone Mapping Submenu
8.43. Fattal et al. 2002
8.44. Mantiuk 2006
8.45. Reinhard 2005
8.46. Stress
8.47. Destripe
8.48. Retinex
8.49. The Info Submenu
8.50. Histogram
8.51. Border Average
8.52. Export Histogram
8.53. Jævn palet
8.54. Threshold
8.55. Colorize
8.56. Posterize
8.57. Color to Alpha…
8.58. Dither
8.59. RGB Clip
8.60. Hot…
9. Menuen Værktøjer
9.1. Introduktion til menuen Værktøjer
10. Menuen Filtre
10.1. Introduction to the Filters Menu
10.2. Gentag seneste
10.3. Re-Show Last
10.4. Reset All Filters
10.5. The Python-Fu Submenu
10.6. The Script-Fu Submenu
11. Menuen Vinduer
12. Menuen Hjælp
12.1. Introduktion til menuen Hjælp
12.2. Hjælp
12.3. Konteksthjælp
12.4. Dagens tip
12.5. Om
12.6. Search and Run a Command
12.7. Udvidelsesmodulbrowser
12.8. Procedurebrowseren
12.9. Bug Reports and Feature Requests
12.10. GIMP online
12.11. User Manual

1. Introduktion til menuer

There are many places in GIMP where you can find menus. The aim of this chapter is to explain all the commands that are accessible from the main menu at the top of GIMP's window, and the main menu you get by right clicking the canvas. All context menus and menu entries for other dialogs are described elsewhere in the chapters that describe the dialogs themselves.

1.1. The Main Menu

The main menu in multi-window mode.

[Bemærk] Bemærk

Hovedmenuen kan indeholde flere punkter, hvis du har tilføjet scripts eller udvidelsesmoduler.

1.2. Genvejsmenuer

Hvis du højreklikker på bestemte dele af grænsefladen til GIMP, vil en genvejsmenu åbne sig, som giver adgang til flere kommndoer afhængig af, hvor du klikkede. Udvalgte steder, hvor du kan tilgå genvejsmenuer, er:

  • Et højreklik på et billedvindue viser hovedmenuen. Det er nyttigt, når du arbejder i fuldskærmstilstand uden en menulinje.

  • Et højreklik på et lag i lagdialogen eller på en kanal i kanaldialogen viser funktioner for det valgte lag eller den valgte kanal.

  • Et højreklik på hovedmenulinjen har samme virkning som et venstreklik.

  • Et højreklik på titellinjen viser funktioner, som ikke tilhører GIMP, men som tilhører din computers vindueshåndteringsprogram.

1.3. Fanebladsmenuer

Fanebladsmenuen, der bruger en lille trekant, er ikke relateret til hovedmenuen, men nævnes her for fuldstændighedens skyld:

Alle dokbare dialoger har en fanebladsmenuknap som den, der er fremhævet herunder. Trykkes der på fanebladsmenuknappen, åbnes en speciel menu med fanebladsrelaterede handlinger samt et punkt øverst, som åbner dialogens genvejsmenu.

Figur 16.1. En dokbar dialog.

En dokbar dialog.

Et dialogvindue med fremhævet Fane-menuknap.

En dokbar dialog.

Fane-menuen.


Se Afsnit 2.3.2, “Tab Menu” for at lære mere om Fane-menuer.