9.7. Διάβρωση

9.7.1. Επισκόπηση

Σχήμα 17.187. Εφαρμογή παραδείγματος για το φίλτρο διάβρωσης

Εφαρμογή παραδείγματος για το φίλτρο διάβρωσης

Αρχική εικόνα

Εφαρμογή παραδείγματος για το φίλτρο διάβρωσης

Εφαρμογή φίλτρου «διάβρωσης»


Αυτό το φίλτρο πλαταίνει και βελτιώνει σκοτεινές περιοχές της ενεργής στρώσης ή επιλογής.

Για κάθε εικονοστοιχείο εικόνας, ευθυγραμμίζει την τιμή εικονοστοιχείου (φωτοβολία (luminosity)) με την πιο χαμηλή τιμή (την πιο σκοτεινή) των 8 γειτονικών εικονοστοιχείων (πίνακας 3x3). Έτσι, ένα σκοτεινό εικονοστοιχείο προστίθεται γύρω από σκοτεινές περιοχές. Ένα απομονωμένο εικονοστοιχείο σε πιο φωτεινό παρασκήνιο θα αλλαχθεί σε ένα μεγάλο «εικονοστοιχείο», αποτελούμενο από 9 εικονοστοιχεία και αυτό θα δημιουργήσει κάποιο θόρυβο στην εικόνα.

Σε αυτήν την εικόνα, το μελετώμενο εικονοστοιχείο έχει ένα κόκκινο περίγραμμα και ο μελετώμενος πίνακας 3×3 έχει πράσινο περίγραμμα. Συνεπώς, όταν το εικονοστοιχείο «I» είναι μέσα στο πράσινο περίγραμμα, το μελετώμενο εικονοστοιχείο γίνεται μαύρο.

Μια μεγάλη σκοτεινή περιοχή θα επεκταθεί κατά ένα εικονοστοιχείο σε όλες τις κατευθύνσεις:

Το φίλτρο εφαρμόστηκε 3 φορές.

Σε πιο σύνθετες εικόνες, οι σκοτεινές περιοχές διαπλατύνονται και βελτιώνονται το ίδιο και γίνονται κάπως θολές. Εδώ, το φίλτρο εφαρμόστηκε 3 φορές:

Φυσικά, εάν το παρασκήνιο είναι πιο σκοτεινό από το προσκήνιο, θα καλύψει τη συνολική εικόνα.

9.7.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

This filter is found in the main menu under FiltersGenericErode.

9.7.3. Παραδείγματα

Σχήμα 17.188. Κείμενο διάβρωσης

Κείμενο διάβρωσης