9.8. Διάβρωση

9.8.1. Επισκόπηση

Σχήμα 17.190. Εφαρμογή παραδείγματος για το φίλτρο διάβρωσης

Εφαρμογή παραδείγματος για το φίλτρο διάβρωσης

Αρχική εικόνα

Εφαρμογή παραδείγματος για το φίλτρο διάβρωσης

Εφαρμογή φίλτρου «διάβρωσης»


Αυτό το φίλτρο πλαταίνει και βελτιώνει σκοτεινές περιοχές της ενεργής στρώσης ή επιλογής.

For every image pixel, it brings the pixel Value (luminosity) into line with the lowest Value (the darkest) of the 8 neighboring pixels (3×3 matrix). So, a dark pixel is added around dark areas. An isolated pixel on a brighter background will be changed to a big «pixel», composed of 9 pixels, and that will create some noise in the image.

In this image, the studied pixel has a red border and the studied 3×3 matrix has a green border. Thus when the pixel marked with «I» is inside the green border, the studied pixel turns to black.

Μια μεγάλη σκοτεινή περιοχή θα επεκταθεί κατά ένα εικονοστοιχείο σε όλες τις κατευθύνσεις:

Το φίλτρο εφαρμόστηκε 3 φορές.

Σε πιο σύνθετες εικόνες, οι σκοτεινές περιοχές διαπλατύνονται και βελτιώνονται το ίδιο και γίνονται κάπως θολές. Εδώ, το φίλτρο εφαρμόστηκε 3 φορές:

Φυσικά, εάν το παρασκήνιο είναι πιο σκοτεινό από το προσκήνιο, θα καλύψει τη συνολική εικόνα.

9.8.2. Activating the Filter

Αυτό το φίλτρο βρίσκεται στο μενού παραθύρου εικόνας κάτω από ΦίλτραΓενικάΔιάβρωση.

9.8.3. Παραδείγματα

Σχήμα 17.191. Κείμενο διάβρωσης

Κείμενο διάβρωσης