8. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΜΕ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΕΡΣΑΣΙΕΣ

Μια μεταγλώττιση του εγγράφου ή των παραγώγων του με άλλα διακριτά και ανεξάρτητα έγγραφα ή εργασίες, σε ένα τόμο μέσου αποθήκευσης ή διανομής, αποκαλείται μια «ενσωμάτωση» εάν το αποτέλεσμα των πνευματικών δικαιωμάτων από τη μεταγλώττιση δεν χρησιμοποιείται για να περιορίσει τα νόμιμα δικαιώματα των χρηστών της μεταγλώττισης πέρα από ότι επιτρέπουν οι ατομικές εργασίες. Όταν το έγγραφο συμπεριλαμβάνεται σε μια ενσωμάτωση, αυτή η άδεια δεν εφαρμόζεται σε άλλες εργασίες στην ενσωμάτωση που δεν είναι οι ίδιες παράγωγες εργασίες του εγγράφου.

Εάν η απαίτηση του εξώφυλλου της ενότητας 4 είναι εφαρμόσιμη σε αυτά τα αντίγραφα του εγγράφου, τότε εάν το έγγραφο είναι λιγότερο από το μισό όλης της ενσωμάτωσης, τα κείμενα εξώφυλλου του εγγράφου μπορούν να τοποθετηθούν σε εξώφυλλα που παρενθέτουν το έγγραφο μέσα στην ενσωμάτωση, ή το ηλεκτρονικό ισοδύναμο των εξώφυλλων εάν το έγγραφο είναι σε ηλεκτρονική μορφή. Αλλιώς πρέπει να εμφανίζονται σε τυπωμένα εξώφυλλα που παρενθέτουν όλη την ενσωμάτωση.