7. ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Μπορείτε να κάνετε μια συλλογή αποτελούμενη από το έγγραφο και άλλα έγγραφα που εκδόθηκαν κάτω από αυτήν την άδεια και να αντικαταστήσετε τα ατομικά αντίγραφα αυτής της άδειας στα ποικίλα έγγραφα με ένα μοναδικό αντίγραφο που συμπεριλαμβάνεται στη συλλογή, με την προϋπόθεση ότι ακολουθήσατε τους κανόνες αυτής της άδειας για αντιγραφή καθενός από τα έγγραφα σε όλα τα άλλα χαρακτηριστικά.

Μπορείτε να εξάγετε ένα μοναδικό έγγραφο από μια τέτοια συλλογή και να το διανείμετε ατομικά κάτω από αυτή την άδεια , με την προϋπόθεση ότι εισάγετε ένα αντίγραφο αυτής της άδειας στο εξαγόμενο έγγραφο και ακολουθήσατε αυτήν την άδεια σε όλες τις άλλες πλευρές που αφορούν την αντιγραφή αυτού του εγγράφου.