8. SAMMANSLAGNING MED OBEROENDE VERK

En samling av dokumentet eller dess derivativa verk med andra separata och oberoende dokument eller verk, i eller på en lagringsvolym eller distributionsmedia, kallas en ansamling om upphovsrätten som resulterar från samlingen inte används för att begränsa de juridiska rättigheterna för samlingens användare utanför vad de individuella verken tillåter. När dokumentet inkluderas i en ansamling kommer denna licens inte att tillämpas på andra verk i ansamlingen som inte själva är derivata verk av dokumentet.

If the Cover Text requirement of section 4 is applicable to these copies of the Document, then if the Document is less than one half of the entire aggregate, the Document's Cover Texts may be placed on covers that bracket the Document within the aggregate, or the electronic equivalent of covers if the Document is in electronic form. Otherwise they must appear on printed covers that bracket the whole aggregate.