8.15. Το υπομενού «Αυτόματο»

Σχήμα 16.151. Το υπομενού ΧρώματαΑυτόματα

Το υπομενού Χρώματα → Αυτόματα

The Auto submenu contains operations which automatically adjust the distribution of colors in the active layer, without requiring any input from the user. Several of these operations are actually implemented as plug-ins.

8.15.1. Ενεργοποίηση του υπομενού

  • Μπορείτε να προσπελάσετε αυτό το υπομενού από το παράθυρο εικόνας μέσα από ΧρώματαΑυτόματο.

8.15.2. Αυτόματη χρωματική επέκταση

Το GIMP έχει πολλές αυτόματες εντολές για επέκταση των στηλών του ιστογράμματος για τα κανάλια χρώματος της ενεργής στρώσης. Ωθώντας τα λαμπερά εικονοστοιχεία στα δεξιά και τα σκοτεινά εικονοστοιχεία στα αριστερά, κάνουν τα λαμπερά εικονοστοιχεία πιο λαμπερά και τα σκοτεινά εικονοστοιχεία πιο σκοτεινά, που βελτιστοποιεί την αντίθεση στη στρώση.

Μερικές από τις εντολές επεκτείνουν τα τρία χρωματικά κανάλια εξίσου, έτσι ώστε οι αποχρώσεις να μην μεταβάλλονται. Άλλες εντολές επεκτείνουν κάθε χρωματικό κανάλι ξεχωριστά, πράγμα που αλλάζει τις αποχρώσεις.

Ο τρόπος επέκτασης ποικίλει με τις διάφορες εντολές και τα αποτελέσματα δείχνουν διαφορετικά. Δεν είναι εύκολο να προβλέψετε ακριβώς τι θα κάνει κάθε εντολή. Εάν ξέρετε ακριβώς τι κάνετε, μπορείτε να πάρετε τα ίδια αποτελέσματα και ακόμα περισσότερα με το εργαλείο Στάθμες.

Ιδού παραδείγματα των αποτελεσμάτων αυτών των εντολών, όλων μαζί σε μια σελίδα, για καλύτερη σύγκριση μεταξύ τους. Η πιο κατάλληλη εντολή εξαρτάται από την εικόνα σας, έτσι πρέπει να δοκιμάσετε κάθε μια τους για να δείτε ποια εντολή δουλεύει καλύτερα.

Σχήμα 16.152. Η αρχική στρώση και τα ιστογράμματά της

Η αρχική στρώση και τα ιστογράμματά της

Αυτή η στρώση δεν έχει οποιοδήποτε πολύ λαμπερό ή πολύ σκοτεινό εικονοστοιχείο, έτσι δουλεύει καλά με αυτές τις εντολές.


Σχήμα 16.153. Η εντολή Ισοστάθμιση

Η εντολή Ισοστάθμιση

Παράδειγμα «Ισοστάθμισης»


Σχήμα 16.154. Η εντολή Ισορροπία λευκού

Η εντολή Ισορροπία λευκού

Παράδειγμα «Ισορροπίας λευκού»


Σχήμα 16.155. Η εντολή Αντίθεση επέκτασης

Η εντολή Αντίθεση επέκτασης

Παράδειγμα «Επέκτασης αντίθεσης»


Σχήμα 16.156. Η εντολή Eπέκταση αντίθεσης HSV

Η εντολή Eπέκταση αντίθεσης HSV

Παράδειγμα «Επέκτασης αντίθεσης HSV»


Σχήμα 16.157. Η εντολή Βελτιστοποίηση χρώματος

Η εντολή Βελτιστοποίηση χρώματος

Παράδειγμα «Βελτιστοποίησης χρώματος»